Trường Hợp Miễn Giấy Phép Xây Dựng Kể Từ Ngày 1/1/2021
17/12/2020

Trường Hợp Miễn Giấy Phép Xây Dựng Kể Từ Ngày 1/1/2021

Theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020, từ ngày 1/1/2021, quy định về miễn giấy phép xây dựng đã có nhiều sự thay đổi. Qua đó, các công trình xâ...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: