Hồ sơ quyết toán công trình gồm những gì?

hồ sơ quyết toán công trình

Hồ sơ quyết toán công trình ghi lại các thông tin về quá trình thực hiện công trình, tài liệu liên quan đến tài chínhhợp đồng, cũng như các biên bảngiấy tờ quan trọng khác VẬY THÌ ?

 • Quyết toán công trình bao gồm những thông tin chính nào?
 • Quy trình quyết toán công trình diễn ra như thế nào?
 • Hồ sơ quyết toán công trình cần bao gồm những tài liệu gì?

Hãy cùng Khải Minh tìm hiểu trong bài viết này nhé !

1. Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì?

mẫu hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

Theo điều 22, Nghị định 37/2015/NĐ-CP. Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm:

  • Hồ sơ bản vẽ hoàn công.
  • Nhật ký thi công xây dựng công trình.
  • Những biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc
  • Từng loại công việc với chữ ký xác nhận của cấp trên.
  • Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng trong đó nêu rõ:
 • Giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng
 • Giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu với)
 • Giá trị đã tính sổ hoặc tạm tính sổ
 • Giá trị còn lại mà bên giao thầu với trách nhiệm tính sổ cho bên nhận thầu.
 •  Những tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.

2. Quyết toán công trình là gì?

danh mục hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

Quyết toán công trình là quá trình cuối cùng trong quản lý dự án xây dựng Các bên liên quan:

 • Đánh giá
 • Thanh toán số tiền cuối cùng cho công trình đã hoàn thành. 

Nó còn là quá trình:

 • Kiểm tra
  • Đối chiếu  các công việc đã:
 • Thực hiện
 • Xác định giá trị thực tế của công trình
 • Thực hiện thanh toán dựa trên hợp đồng đã ký kết.

3. Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

hồ sơ quyết toán gồm những gì

3.1. Đối với chủ đầu tư

trọn bộ hồ sơ thanh quyết toán công trình

  • Bản vẽ, dự toán công trình.
  • Hợp đồng
 • Nghiệm thu
 • Thanh lý
 • Hóa đơn phần thiết kế.
  • Hợp đồng
 • Nghiệm thu
 • Thanh lý
 • Hóa đơn phần thẩm tra hồ sơ thiết kế đối với những công trình cần phải thẩm tra lại hồ sơ thiết kế.
 • Biên bản nghiệm thu từng phần
   • Từng hạng mục
   • Nhật ký công trình giữa những bên:
 • Chủ đầu tư
 • Đơn vị thi công
 • Đơn vị giám sát.
  • Biên bản ghi nhận khối lượng phát sinh, giảm sinh nếu với.
 • Bản vẽ hoàn công
 • Quyết toán công trình.
  • Hợp đồng
 • Nghiệm thu
 • Thanh lý
 • Hóa đơn phần thi công.

3.2. Đối với đơn vị thi công

mẫu hồ sơ quyết toán a-b mới nhất

 • Bản vẽ công trình.
 • Biên bản nghiệm thu từng phần
 • Từng hạng mục
  • Nhật ký công trình giữa những bên: 
 • Chủ đầu tư
 • Đơn vị thi công
 • Đơn vị giám sát.
  • Biên bản ghi nhận khối lượng phát sinh, giảm sinh nếu với.
  • Bản vẽ hoàn công
  • Quyết toán công trình (dựa trên khối lượng thi công, định mức xây dựng).
  • Chứng từ hóa đơn vật tư
  • Giá thành nhân lực
  • Bảng phân bổ giá thành.
  • Bảng tính giá thành công trình:
 • Vật tư
 • Giá thành
 • Nhân lực.
  • Hợp đồng
 • Nghiệm thu
 • Thanh lý
 • Hóa đơn đầu ra.

4. Quy trình lập hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

quy định về hồ sơ quyết toán công trình

Bước 1 : Tính toán khối lượng thực tế xây dựng (theo bản vẽ hoàn công) của các loại công tác

  • Lấy đó làm căn cứ
  • Dựa vào đơn giá thị trường:
 • Chi phí vật tư
 • Nhân công
 • Máy móc

để tính ra chi phí trực tiếp. Bước 2 : Dựa theo các thông báo

  • Hướng dẫn về lập dự toán
  • Quy định về các hệ số điều chỉnh (nếu có) 
  • Các chi phí tại thời điểm làm quyết toán (nếu có) 
 • Thay đổi giữa giá cả vật liệu
 • Thay đổi các hệ số
 • Các tỷ lệ quy định. 
  • Chủ đầu tư và đơn vị thi công cần thống nhất về:
 • Thời điểm áp dụng đơn giá
 • Hệ số
 • Tỷ lệ quy định
  • Cần tổng hợp dựa trên các vấn đề sau :
   • Xác định tổng số vốn thực tế đã đầu tư cho công trình bao gồm:
 • Chi phí cho việc chuẩn bị đầu tư
 • Thực hiện đầu tư.
  • Xác định các khoản thiệt hại không tính vào giá thành công trình 
  • Xác định tổng vốn đầu tư thực tế vào công trình.
  • Xác định:
 • Giá trị tài sản cố định
 • Phân loại tài sản cố định.
  • Xác định đầy đủ:
 • Giá trị tài sản cố định
 • Tài sản lưu động 

của công trình đã chuyển giao cho đơn vị khác sử dụng để hạch toán tăng giảm vốn đầu tư.

  • Như vậy, tùy theo:
 • Quy mô
 • Tính chất công trình mà hồ sơ quyết toán công trình
 • Quy trình quyết toán công trình

 được chuẩn bị và thực hiện sao cho phù hợp với quy định hiện hành.

5. Một số lưu ý đối với kế toán của công ty xây dựng

biểu mẫu quyết toán công trình

  • Mỗi một công trình có:
 • Một dự toán
   • Hợp đồng riêng. 
  • Từ dự toán đó các bạn cần bám vào dự toán đã bóc được để tập hợp các loại chi phí vào từng công trình cho đúng
  • Phân biệt được:
 • Chi phí chung
 • Chi phí khác trong xây dựng
  • Do đặc điểm công ty xây dựng là:
 • Thi công nhiều nơi khác nhau
 • Cần căn cứ vào thông báo giá của mỗi nơi để áp giá cho đúng cho mỗi công trình.
 • Áp dụng các thông tư vê thuế vãng lai như:
 •  Thông tư mới hiện nay là thông tư 26/2015/TT-BTC của tổng cục thuế quy định đối với:
 •  Công trình ngoại tỉnh có giá trị đã bao gồm cả thuế GTGT
 •  Mà lớn hơn 1 tỷ đồng thì phải nộp thuế GTGT vãng lai 2% 

tại chi cục thuế nơi công trình thi công

6. Mẫu quyết toán công trình xây dựng cơ bản

mẫu quyết toán công trình hoàn thành

mẫu hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

7. Kết luận 

hồ sơ thanh toán công trình

  • Qua việc lập hồ sơ quyết toán công trình
  • Xác định giá trị thực tế của công trình
  • Kiểm tra sự phù hợp với các:
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật
 • Chất lượng yêu cầu
  • Đồng thời, hồ sơ quyết toán công trình còn giúp xác định các:
   •  Khoản nợ
 • Quyền lợi của các bên liên quan.
  • Nó đòi hỏi:
 • Sự cẩn trọng
 • Kiểm soát
 • Xem xét kỹ lưỡng các tài liệu
 • Thông tin liên quan. 
 • Sự công bằng
 • Tính chính xác 

trong việc xác định:

 • Giá trị công trình
 • Thanh toán

là điều quan trọng, nhằm đảm bảo:

 • Sự hài lòng
 • Tránh tranh chấp sau khi dự án hoàn thành.
 • Điều này đảm bảo:
 • Tính minh bạch
 • Công bằng 

trong quá trình:

 • Làm hồ sơ quyết toán công trình
 • Góp phần vào quản lý dự án xây dựng hiệu quả.

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Mục Luc
Nội dung bài viếtx
popup

Số lượng:

Tổng tiền: