Chủ sở hữu là gì? Quy định về quyền sở hữu của chủ sở hữu 2023

Chủ sở hữu

Có phải bạn đang muốn tìm hiểu chi tiết về chủ sở hữu, chủ thể kinh doanh, chủ thể quan hệ sở hữu.

Để hiểu rõ về 3 khái niệm trên, xây dựng Khải Minh khuyên bạn nên hiểu rõ những câu hỏi sau:

 • Chủ sở hữu là gì?
 • Chủ sở hữu quyền tác giả là gì?
 • Quyền sở hữu của chủ sở hữu gồm?
 • Chủ thể của quan hệ sở hữu là ai? 
 • Chủ sở hữu có các hình thức sở hữu nào?
 • Quyền sở hữu của chủ sở hữu bao gồm những quyền nào?

Chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết giúp bạn những câu hỏi trên thông qua bài viết dưới đây.

ĐỪNG BỎ LỠ NHÉ !

1. Chủ sở hữu là gì?

Quyền sở hữu tài sản bao gồm những quyền nào

Chủ sở hữu là thuật ngữ dùng để chỉ người hoặc tổ chức: 

 • Sở hữu
 • Kiểm soát 
 • Hoặc có quyền sử dụng 
 • Và tận hưởng lợi ích 
 • Từ một tài sản

Trong ngữ cảnh của nhà đất, chủ sở hữu thường là người hoặc tổ chức sở hữu: 

 • Quyền sử dụng 
 • Và kiểm soát 

Tài sản đất đai.

Đối với nhà đất, họ có thể là: 

 • Cá nhân
 • Gia đình
 • Công ty
 • Tổ chức
 • Hay thậm chí là nhà nước

Họ có quyền: 

 • Quản lý
 • Sử dụng
 • Chuyển nhượng
 • Cho thuê
 • Hay thừa kế 

Tài sản đất đai theo quy định của pháp luật.

2. Quyền sở hữu bao gồm những gì?

Quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm những quyền nào

Trước khi tìm hiểu rõ hơn về quyền sở hữu bao gồm những gì? Hãy cùng Khải Minh tìm hiểu về quyền sở hữu là gì?

Quyền sở hữu là quyền của một: 

 • Cá nhân
 • Tổ chức 
 • Hoặc quốc gia 

Về việc sở hữu và kiểm soát một tài sản hoặc nguồn lực. 

Đây là quyền cơ bản trong lĩnh vực pháp lý và quyền sở hữu bao gồm các quyền như  

 • Chủ sở hữu có quyền sử dụng tài sản đất
 • Chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản

2.1. Quyền sở hữu bao gồm chủ sở hữu có quyền sử dụng tài sản

Quyền sở hữu bao gồm những quyền nào

Chủ sở hữu có quyền sử dụng tài sản đất đai một cách: 

 • Tự do 
 • Và linh hoạt 

Theo quy định của pháp luật

Họ có thể sử dụng tài sản để thực hiện các hoạt động: 

 • Kinh doanh
 • Sản xuất
 • Xây dựng
 • Nông nghiệp
 • Hoặc sử dụng 

Với mục đích riêng tư.

Quyền sử dụng tài sản cho phép họ tận dụng tối đa: 

 • Giá trị 
 • Và tiềm năng

Của tài sản theo ý muốn và nhu cầu của mình.

2.2. Quyền sở hữu bao gồm chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản

Nội dung của quyền sở hữu bao gồm

Chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản về việc

 • Chuyển nhượng
 • Thừa kế
 • Cho thuê
 • Hay tặng 

Tài sản đất đai. 

Ngoài ra chủ sở hữu có quyền định đoạt quyết định về việc chọn người nhận quyền sử dụng và kiểm soát: 

 • Tài sản
 • Điều kiện 
 • Và giá trị giao dịch

Quyền định đoạt tài sản giúp họ duy trì quyền kiểm soát liên quan đến tài sản đất đai, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu của họ.

3. Chủ sở hữu có nghĩa vụ gì?

Quyền sở hữu bao gồm

Chủ sở hữu không chỉ có quyền lợi mà còn có: 

 • Trách nhiệm 
 • Và nghĩa vụ 

Đối với tài sản đất đai mà họ sở hữu.

Nghĩa vụ này đảm bảo việc sử dụng tài sản: 

 • Một cách có trách nhiệm 
 • Đảm bảo an toàn
 • Và tuân thủ các quy định pháp luật  
 • Cũng như đóng góp tích cực vào xã hội, cộng đồng

Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật

Chủ sở hữu phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến: 

 • Sở hữu 
 • Và sử dụng 

Tài sản đất đai.

Họ phải nắm rõ các quy định về: 

 • Quyền 
 • Và nghĩa vụ 

Của mình và hành động theo đúng quy định của pháp luật. 

Việc tuân thủ pháp luật giúp: 

 • Đảm bảo sự hợp pháp 
 • Và bảo vệ quyền lợi của họ cũng như người khác liên quan đến tài sản

Nghĩa vụ bảo vệ tài sản

Chủ sở hữu có nghĩa vụ

 • Bảo vệ 
 • Và duy trì 

Tài sản đất đai một cách cẩn thận. 

Họ cần đảm bảo tài sản không bị: 

 • Thiệt hại
 • Hủy hoại 
 • Hoặc sử dụng một cách vi phạm quy định

Họ phải thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản như: 

 • Bảo vệ an ninh
 • Và đảm bảo an toàn 

Trong việc sử dụng, quản lý tài sản.

Nghĩa vụ đóng góp vào xã hội và cộng đồng

Chủ sở hữu có trách nhiệm đóng góp vào: 

 • Xã hội 
 • Và cộng đồng 

Nơi có tài sản, đất đai của họ. 

Đó có thể là việc: 

 • Đóng thuế đúng hạn
 • Thực hiện các chính sách và quy định về môi trường
 • Đóng góp vào phát triển kinh tế và xã hội của địa phương

Họ có trách nhiệm:

 • Thực hiện trách nhiệm xã hội 
 • Và tạo ra giá trị cho cộng đồng 

Thông qua việc sử dụng và quản lý tài sản của mình.

4. Chủ sở hữu có quyền chiếm hữu

Quyền sở hữu bao gồm các quyền nào

Quyền chiếm hữu là quyền cơ bản của chủ sở hữu. Đó là quyền tuyệt đối để: 

 • Sở hữu
 • Kiểm soát 
 • Và sử dụng tài sản đất đai

Họ có quyền tuyệt đối trong việc xác định tương lai của tài sản và quyết định về việc: 

 • Bán
 • Chuyển nhượng
 • Cho thuê 
 • Hoặc thừa kế 

Tài sản đất đai. 

Điều này đảm bảo: 

 • Sự tự do 
 • Và quyền lợi

Của họ trong việc quyết định và sử dụng tài sản theo ý muốn của mình.

5. Chủ sở hữu có quyền chiếm hữu trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật

Quyền sở hữu la gì

Có những trường hợp cụ thể mà việc chiếm hữu tài sản được xem là hợp pháp và có căn cứ trong pháp luật. Dưới đây là những trường hợp đó:

 • Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản thuộc về mình
 • Người đã được chủ sở hữu ủy thác quyền quản lý tài sản
 • Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua một giao dịch dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật
 • Người phát hiện và nắm giữ những tài sản vô chủ, tài sản đã bị đánh rơi, bị bỏ quên, hoặc bị chôn, giấu,... phù hợp với điều kiện theo quy định của Bộ luật này
 • Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với điều kiện theo quy định của Bộ luật này

6. Về hình thức sở hữu

Quyền sở hữu chấm dứt khi chủ sở hữu chết

Trong Bộ luật Dân sự 2015, được công nhận và ghi nhận có ba hình thức sở hữu chính, bao gồm: 

 • Sở hữu toàn dân
 • Sở hữu riêng
 • Và sở hữu chung

Mỗi hình thức sở hữu này có: 

 • Đặc điểm 
 • Và quyền lợi riêng

Tạo nên sự đa dạng và linh hoạt trong việc quản lý và sử dụng tài sản. 

Dưới đây là mô tả chi tiết về từng hình thức sở hữu:

Sở hữu toàn dân

Sở hữu toàn dân là hình thức sở hữu thuộc quyền: 

 • Của nhà nước 
 • Hoặc của toàn thể nhân dân

Tài sản thuộc sở hữu toàn dân không thuộc quyền sở hữu của: 

 • Cá nhân
 • Tổ chức 
 • Hay hộ gia đình

Việc quản lý và sử dụng tài sản này được quy định bởi pháp luật và nhằm phục vụ: 

 • Lợi ích cộng đồng 
 • Và lợi ích quốc gia

Sở hữu riêng

Sở hữu riêng là hình thức sở hữu thuộc quyền của: 

 • Cá nhân
 • Tổ chức 
 • Hay hộ gia đình

Chủ sở hữu có quyền: 

 • Tuyệt đối 
 • Và độc lập 

Trong việc: 

 • Quản lý 
 • Và sử dụng 

Tài sản mà họ sở hữu.

Hình thức sở hữu riêng nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức phát triển và tận hưởng quyền lợi từ tài sản theo ý muốn và nhu cầu cá nhân.

Sở hữu chung

Sở hữu chung là hình thức sở hữu thuộc quyền của nhiều người cùng sở hữu tài sản. 

Các chủ sở hữu chung có quyền: 

 • Sử dụng 
 • Và quản lý tài sản 

Theo thỏa thuận hoặc quy định pháp luật. 

Sở hữu chung có thể áp dụng cho các: 

 • Tài sản chung của gia đình
 • Tài sản chung của cộng đồng 
 • Hoặc các tài sản được chia sẻ giữa các chủ sở hữu khác nhau

7. Quyền sở hữu tài sản của công dân nên được xác lập vào thời điểm nào?

Ví dụ về quan hệ sở hữu

Thời điểm để xác lập quyền sở hữu tài sản của công dân sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự và các bộ luật khác có liên quan. 

Trong trường hợp các bộ luật không có quy định thì thực hiện theo thỏa thuận của các bên sở hữu.

Trong trường hợp cả pháp luật và các bên đều không quy định và thỏa thuận thì thời điểm xác lập: 

 • Quyền sở hữu
 • Và các quyền khác 

Đối với tài sản sẽ là thời điểm tài sản được chuyển giao. 

8. Chủ sở hữu khi nào thì sẽ bị chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản

Chủ sở hữu tiếng Trung là gì

8.1 Chủ sở hữu sẽ bị chấm dứt quyết sở hữu khi tài sản đã được xác lập quyền sở hữu cho người khác

Chủ sở hữu quyền tác giả

Khi chủ sở hữu hiện tại chuyển nhượng quyền sở hữu cho người khác thông qua các giao dịch như: 

 • Bán
 • Cho thuê
 • Tặng
 • Thừa kế

Thì quyền sở hữu của người mới sẽ được thiết lập.

Trong trường hợp này, việc chấm dứt quyền sở hữu của người sở hữu hiện tại sẽ xảy ra khi quyền sở hữu được chuyển giao: 

 • Đầy đủ 
 • Và hợp pháp 

cho người mới.

8.2 Chủ sở hữu sẽ bị chấm dứt quyết sở hữu khi xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu

Quyền sở hữu của chủ sở hữu gồm

Trong một số trường hợp, chủ sở hữu có thể chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản nếu việc xử lý tài sản đó là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Ví dụ, trong trường hợp nợ nần không được trả đúng hạn, chủ sở hữu có thể có quyền tiến hành xử lý tài sản để: 

 • Đòi nợ 
 • Và chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản đó

8.3 Chủ sở hữu sẽ bị chấm dứt quyết sở hữu khi tài sản bị trưng mua

Chủ sở hữu doanh nghiệp là gì

Tài sản có thể bị chấm dứt quyền sở hữu khi bị trưng mua theo quy định của pháp luật. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp vi phạm: 

 • Các quy định pháp luật liên quan đến tài sản 
 • Hoặc trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật

8.4 Chủ sở hữu sẽ bị chấm dứt quyết sở hữu khi tài sản bị tịch thu

Chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản

Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật, tài sản có thể bị tịch thu bởi cơ quan có thẩm quyền. Quyền sở hữu đối với tài sản sẽ bị chấm dứt khi tài sản này bị: 

 • Tịch thu 
 • Và chuyển giao cho cơ quan tịch thu

8.5 Chủ sở hữu sẽ bị chấm dứt quyền sở hữu khi tài sản được tiêu dùng hoặc bị tiêu hủy

Quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm

Quyền sở hữu đối với một số loại tài sản có thể chấm dứt khi tài sản đó đã được: 

 • Tiêu dùng 
 • Hoặc bị tiêu hủy

Đây là trường hợp khi tài sản không còn tồn tại: 

 • Vật chất 
 • Hoặc giá trị sử dụng 

Do đã được sử dụng hết hoặc bị phá hủy.

9. Chủ thể của quan hệ sở hữu là ai? 

Khách thể của quan hệ sở hữu

Quyền sở hữu là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực pháp luật dân sự, và chủ thể của quyền sở hữu đóng vai trò quyết định. 

Hãy cùng tìm hiểu về chủ thể của quyền sở hữu và cách xác định trong từng trường hợp cụ thể.

Trong trường hợp của tài sản hữu hình, chủ thể của quyền sở hữu là những người sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Điều này được quy định rõ trong Bộ luật dân sự 2015 (BLDS).

Chủ sở hữu trong BLDS có thể là: 

 • Cá nhân 
 • Hoặc pháp nhân

Và họ được công nhận có ba quyền quan trọng đó là: 

 • Quyền chiếm hữu
 • Quyền sử dụng 
 • Và quyền định đoạt tài sản

Quyền sở hữu tài sản gồm mấy quyền

Đối với tài sản vô hình, chủ thể của quyền sở hữu là những người được pháp luật công nhận. Ví dụ, trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu tác phẩm có thể là: 

 • Tác giả
 • Đồng tác giả
 • Cơ quan tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả
 • Cá nhân 
 • Hoặc tổ chức ký hợp đồng sáng tạo với tác giả
 • Và người thừa kế theo di chúc hoặc pháp luật của tác giả

Đối với quyền sở hữu công nghiệp, chủ sở hữu có thể được xác nhận thông qua văn bằng bảo hộ. 

Người có tên trong văn bằng bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được coi là chủ sở hữu và có quyền sở hữu đối với các: 

 • Sáng chế
 • Giải pháp hữu ích
 • Kiểu dáng công nghiệp
 • Nhãn hiệu hàng hóa
 • Và nhiều loại tài sản công nghiệp khác

10. Điều kiện để trở thành chủ thể của quan hệ sở hữu


Công dân có quyền sở hữu những gì

Để trở thành chủ thể của quan hệ sở hữu, Chủ sở hữu cần đáp ứng 2 điều kiện đó là:

 • Chủ sở hữu phải có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự 
 • Trong một số trường hợp chủ sở hữu cần có thêm năng lực hành vi nhân sự

Ngoài 2 điều kiện trên thì có những trường hợp theo BLDS tài sản quy định chỉ thuộc quyền sở hữu của những chủ thể riêng biệt đó là tài sản thuộc sở hữu của toàn dân 

Như:

 • Đất đai
 • Vùng trời
 • Vùng tài nguyên nước
 • Vùng tài nguyên khoáng sản
 • Nguồn lợi tại vùng biển
 • Cùng các vùng tài nguyên khác,...

Cần lưu ý rằng:

 • Để bảo vệ các quyền
 • Và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu

Pháp luật đã quy đinh rõ các thành viên trong xã hội không được tiến hành các hành vi gây cản trở các quyền của chủ sở hữu.

11. Chủ thể kinh doanh cần tuân thủ những quy định gì của pháp luật?

Quyền sở hữu gồm những quyền nào

Theo quy định của pháp luật thì hiện nay không có quy định cụ thể về khái niệm chủ thể kinh doanh, nhưng trên cơ sở kinh doanh thì chúng ta có thể hiểu chủ thể kinh doanh có thể là:

 • Cá nhân
 • Tổ chức
 • Hoặc doanh nghiệp

Thực hiện việc kinh doanh nhằm mục đích thu lại lợi nhuận trong bất kỳ lĩnh vực nào miễn sao không vi phạm đến pháp luật thì đều được chấp nhận.

12. Chủ sở hữu doanh nghiệp là gì?

Quan hệ sở hữu là gì

Chủ sở hữu doanh nghiệp là:

 • Cá nhân 
 • Hoặc tổ chức 

Sở hữu vốn và tài sản của doanh nghiệp. 

Họ chịu trách nhiệm về việc: 

 • Đầu tư
 • Xây dựng
 • Và quản lý doanh nghiệp 

Để tạo ra giá trị kinh tế và đem lại lợi nhuận. 

Chủ sở hữu doanh nghiệp có quyền lựa chọn và điều hành các hoạt động kinh doanh, bao gồm: 

 • Lựa chọn chiến lược phát triển
 • Quyết định về mua sắm, sản xuất, tiếp thị, và quản lý nhân sự

Quyền sở hữu tài sản bao gồm những quyền nào

Vai trò của chủ sở hữu doanh nghiệp không chỉ giới hạn trong việc sở hữu:

 • Tài sản 
 • Và quyền quyết định

Họ còn chịu trách nhiệm về: 

 • Quản lý 
 • Và phát triển doanh nghiệp 

Theo hướng bền vững và tuân thủ các quy định pháp luật. 

Chủ sở hữu doanh nghiệp định hình và thúc đẩy các: 

 • Giá trị
 • Mục tiêu 
 • Và văn hóa tổ chức 

Để đảm bảo sự phát triển và thành công của doanh nghiệp.

13. Chủ sở hữu kinh doanh và chủ thể kinh doanh được phân biệt như thế nào?

Quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm những quyền nào

Trong lĩnh vực kinh doanh, có sự phân biệt rõ ràng giữa: 

 • Chủ thể kinh doanh 
 • Và chủ sở hữu doanh nghiệp

Mặc dù hai khái niệm này có liên quan chặt chẽ đến nhau, nhưng chúng có: 

 • Ý nghĩa 
 • Và vai trò khác nhau

Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa chủ thể kinh doanh và chủ sở hữu doanh nghiệp.

Chủ thể kinh doanh thường đề cập đến: 

 • Cá nhân 
 • Hoặc tổ chức 

Có hoạt động kinh doanh.

Họ có trách nhiệm tham gia và thực hiện các hoạt động: 

 • Sản xuất
 • Tiếp thị
 • Kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ 

Để tạo ra lợi nhuận. 

Quyền sở hữu bao gồm những quyền nào

Chủ thể kinh doanh chịu trách nhiệm về việc: 

 • Quản lý 
 • Và điều hành 

Hoạt động kinh doanh.

Đồng thời phải tuân thủ các quy định và yêu cầu pháp luật.

Trong khi đó, chủ sở hữu doanh nghiệp đề cập đến: 

 • Cá nhân 
 • Hoặc tổ chức 

Sở hữu. 

Họ là những người sở hữu: 

 • Vốn 
 • Và tài sản 

Của doanh nghiệp.

Họ có quyền lựa chọn và quyết định về hoạt động kinh doanh. Chủ sở hữu doanh nghiệp có vai trò: 

 • Quyết định chiến lược phát triển
 • Quản lý tài chính
 • Và định hình văn hóa tổ chức

Tuy nhiên, chủ sở hữu doanh nghiệp không nhất thiết phải là chủ thể kinh doanh. Một doanh nghiệp có thể có nhiều chủ sở hữu, trong đó có những người không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. 

Ví dụ, trong trường hợp các công ty cổ phần, chủ sở hữu doanh nghiệp được xác định thông qua: 

 • Việc sở hữu cổ phần 
 • Và quyền biểu quyết trong doanh nghiệp

14. Một số câu hỏi thường gặp đối với chủ sở hữu

Nội dung của quyền sở hữu bao gồm

14.1 Chủ sở hữu có các hình thức sở hữu nào?

Quyền sở hữu tài sản la gì

Khi nói về sở hữu, có nhiều hình thức khác nhau mà một: 

 • Cá nhân 
 • Hoặc tổ chức 

Có thể sở hữu tài sản.

Các hình thức phổ biến bao gồm Quyền sở hữu của chủ sở hữu bao gồm 3 quyền chính sau đó là:

 • Sở hữu cá nhân
 • Sở hữu tập thể 
 • Và sở hữu cộng đồng

14.2 Quyền sở hữu của chủ sở hữu bao gồm những quyền nào?

Quyền sở hữu bao gồm

Quyền sở hữu là tập hợp các quyền được cấp cho chủ sở hữu tài sản. Quyền sở hữu của chủ sở hữu bao gồm 2 quyền chính sau đó là:

 • Quyền sở hữu bao gồm quyền sử dụng tài sản
 • Và quyền quyết định tài sản

14.3 Chủ sở hữu tiếng Anh là gì?

Quyền sở hữu bao gồm các quyền nào

Chủ sở hữu trong tiếng Anh được gọi là "owner" hoặc "proprietor". Đây là thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ người sở hữu tài sản hoặc doanh nghiệp.

14.4 Chuyển quyền sở hữu là gì?

Quyền sở hữu tài sản của công dân là gì

Chuyển quyền sở hữu là quá trình chuyển giao quyền sở hữu của một tài sản từ người này sang người khác. Điều này có thể xảy ra thông qua việc: 

 • Bán
 • Tặng
 • Thừa kế
 • Hoặc chuyển nhượng 

Tài sản theo các hình thức pháp lý được quy định.

14.5 Chủ sở hữu quyền tác giả là gì?

Quyền sở hữu là gì

Chủ sở hữu quyền tác giả là:

 • Cá nhân 
 • Hoặc tổ chức 

Sở hữu các quyền liên quan đến tác phẩm sáng tạo. Đây là người sở hữu quyền đối với việc: 

 • Sao chép
 • Công bố
 • Sử dụng 

Và phân phối tác phẩm. 

Chủ sở hữu quyền tác giả có thể là

 • Tác giả ban đầu
 • Các đồng tác giả
 • Hoặc người/ tổ chức được nhượng quyền

15. Kết luận

Thông qua bài viết trên hy vọng các bạn đã có thể hiểu rõ về chủ sở hữu, chủ thể kinh doanh, chủ thể quan hệ sở hữu thông qua việc xây dựng Khải Minh giải đáp các câu hỏi như:

 • Chủ sở hữu là gì?
 • Chủ sở hữu quyền tác giả là gì?
 • Quyền sở hữu của chủ sở hữu gồm?
 • Chủ thể của quan hệ sở hữu là ai? 
 • Chủ sở hữu có các hình thức sở hữu nào?
 • Quyền sở hữu của chủ sở hữu bao gồm những quyền nào?

Nếu như những thông tin mà Khải Minh đưa ra vẫn chưa thể giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến chủ sở hữu, quan hệ sở hữu hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Mục Luc
Nội dung bài viếtx
popup

Số lượng:

Tổng tiền: