Giấy phép quy hoạch là gì? Các luật liên quan đến giấy phép quy hoạch 2023

giấy phép quy hoạch là gì

🔶Bạn đã từng thắc mắc "giấy phép quy hoạch là gì" Nhưng liệu bạn đã thực sự hiểu rõ về ý nghĩa và vai trò của nó? 

🔶Khi tìm kiếm về giấy phép quy hoạch, có lẽ bạn đang tìm kiếm sự giải đáp cho một câu hỏi quan trọng:  "Giấy phép quy hoạch là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với chúng ta?"

📝 Để khám phá sâu hơn về giấy phép quy hoạch, hãy tham dõi bài viết sau.  Chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp hết tất cả thắc mắc này!

1. Giấy phép quy hoạch là gì?

quy hoạch việt nam

Theo khoản 17 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị 2018 quy định: “Giấy phép là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết Hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình”.  

Theo quy định, các trường hợp xây dựng trong đô thị yêu cầu xin giấy phép quy hoạch đô thị.  

Để làm căn cứ cho việc lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án quy hoạch xây dựng công trình.  

Các trường hợp này bao gồm:

 1. Điều chỉnh ranh giới hoặc chỉ tiêu sử dụng đất
 2. Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung

Trong giấy phép quy hoạch, nội dung sẽ bao gồm các thông tin sau:

 • Phạm vi và quy mô khu vực lập quy hoạch đô thị.
 • Chỉ tiêu sử dụng đất được phép.
 • Yêu cầu về khai thác và sử dụng đất.
  • Tổ chức không gian kiến trúc.
  • Hạ tầng xã hội
  • Hạ tầng kỹ thuật đô thị trên mặt đất và dưới mặt đất.
 • Bảo vệ cảnh quan và môi trường đối với khu vực chủ đầu tư được giao đầu tư.
 • Thời hạn của giấy phép quy hoạch.

Phiên bản này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về nội dung giấy phép quy hoạch và các yêu cầu liên quan đến xây dựng trong đô thị.

2. Khái niệm quy hoạch

khái niệm quy hoạch

Khái niệm quy hoạch là gì là điều mà nhiều người thắc mắc. Khái niệm quy hoạch - đó là quá trình lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động để định hình tương lai 

 • nhằm định hình tương lai hoặc phát triển:
  • Khu vực
  • Đô thị
  • Ngành công nghiệp
  • Tổ chức.
 • Quy hoạch dự án bao gồm:
  • Việc xác định mục tiêu
  • Nghiên cứu các yếu tố liên quan.
 • Nó đưa ra các quyết định chiến lược lên kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu đó.
 • Quy hoạch dự án áp dụng trong nhiều lĩnh vực như:
  • Quy hoạch đô thị
  • Sử dụng:
   • Đất
   • Kinh tế
   • Giao thông
   • Môi trường
   • Nguồn lực
   • Dự án
 • Mục tiêu của quy hoạch dự án là:
  • Đảm bảo sự phát triển bền vững
  • Tạo môi trường sống
  • Làm việc tốt hơn cho cộng đồng
 • Quy hoạch liên quan đến:
  • hân bổ tài nguyên, xác định quyền hạn và trách nhiệm
 •  xác định các phương pháp và quy trình thực hiện kế hoạch.

3. Chứng chỉ quy hoạch có vai trò gì?

chứng chỉ quy hoạch

Vai trò của chứng chỉ quy hoạch là:  

Vai trò của chứng chỉ quy hoạch Lợi ích của chứng chỉ quy hoạch
Xác nhận và chứng nhận tuân thủ quy hoạch Tăng cường lòng tin và đáng tin cậy cho dự án và công trình
Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Hỗ trợ quy trình pháp lý và thủ tục
An toàn và trật tự quy hoạch không gian Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên
Hỗ trợ pháp lý và quản lý Góp phần vào phát triển cộng đồng

  Lưu ý rằng bảng trên chỉ trình bày tổng quan vai trò của chứng chỉ quy hoạch. VÀ không bao gồm tất cả các khía cạnh chi tiết.

4. Cấp chứng chỉ quy hoạch có những điều kiện gì?

Các luật liên quan đến quy hoạch

 • Tuân thủ quy hoạch xây dựng địa phương.
 • Đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật và kiến trúc.
 • Bảo vệ môi trường và đảm bảo phát triển bền vững.
 • An toàn và đảm bảo an ninh công trình xây dựng.
 • Có hồ sơ, thiết kế và bản vẽ liên quan đầy đủ.
 • Nộp các giấy tờ và thủ tục pháp lý cần thiết.
 • Đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng và cơ sở hạ tầng.
 • Kiểm soát chất lượng xây dựng và an toàn lao động.
 • Có nguồn tài chính đủ để thực hiện dự án xây dựng.
 • Đáp ứng các quy định về quản lý và giám sát xây dựng.

Lưu ý rằng các điều kiện xin giấy phép quy hoạch có thể thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương. 

Việc tham khảo các quy định quy chế cụ thể của cơ quan chức năng địa phương là RẤT QUAN TRỌNG. Để biết rõ các điều kiện cụ thể áp dụng trong quá trình quy hoạch dự án, cấp giấy phép quy hoạch.

5. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng - Thẩm quyền thuộc về ai?

Luật Sửa đổi, bổ sung Luật quy hoạch đô thị

Cơ sở pháp lý:

 • Luật xây dựng 2014
 • Nghị định 44/2015/NĐ-CP

Nội dung kiến thức: Khoản 1 Điều 47 Luật xây dựng 2014  Giấy phép quy hoạch xây dựng là:

 • Là văn bản cấp bởi cơ quan nhà nước.
 • Cấp cho chủ đầu tư dự án xây dựng trong khu chức năng đặc thù.
 • Dựa trên:
  • Quy hoạch chi tiết
  • Dự án khi chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.
 • Tạo căn cứ: 
  • Lập quy hoạch chi tiết
  • Lập dự án cho dự án xây dựng

Quy trình cấp giấy phép quy hoạch xây dựng phải:

 • Tuân thủ yêu cầu quản lý
 • Kiểm soát phát triển của khu chức năng đặc thù:
  • Các quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng
  • Các quy định quản lý dựa trên quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù.

6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

dự án quy hoạch

Điều 34 Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch như sau:      

“Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.
 2. Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.
 3. Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch.
 4. Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.
 5. Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.”

7. Thủ tục xin giấy phép quy hoạch

Thủ tục xin giấy phép quy hoạch

Trình tự cấp giấy phép quy hoạch xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định 44/2015/NĐ-CP.  Dưới đây là một số điểm quan trọng từ các khoản được trích dẫn:

 • Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch và gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch.
 • Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp:
  • Xem xét hồ sơ
  • Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan
  • Báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch về nội dung giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 30 ngày.
 • Cơ quan có thẩm quyền xem xét

 Và cấp giấy phép quy hoạch trong vòng 15 ngày  Kể từ khi nhận được hồ sơ thẩm định từ cơ quan quản lý quy hoạch.

 • Đối với dự án đầu tư xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 35.

Cơ quan quản lý quy hoạch phải tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung cấp phép. 

 • Đại diện cộng đồng dân cư trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư.

Những điểm trên chỉ là tóm tắt và nên được tham khảo trong văn bản pháp luật chính thức.

8. Giấy phép quy hoạch – Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch

Luật quy hoạch đô thị

  • Luật số 35/2018/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019: Đã bãi bỏ quy định về:
   • Cấp giấy phép quy hoạch đô thị 
 • Giấy phép quy hoạch xây dựng
 • Quy định cấp chứng chỉ quy hoạch cũng đã được bãi bỏ theo quy định của Luật số 35/2018/QH14.
 • Việc bãi bỏ các quy định này. Nhằm:
  • Giảm thủ tục hành chính
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai và quản lý quy hoạch
 • Điều này đồng nghĩa với việc các thủ tục:
  • Cấp chứng chỉ quy hoạch
  • Cấp giấy phép quy hoạch đô thị
  • Và giấy phép quy hoạch xây dựng đã không còn áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.
 • Mục tiêu của việc bãi bỏ này là:
  • Đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả
  • Thống nhất trong công tác cung cấp thông tin quy hoạch và hoạt động xây dựng.

9. Giấy phép quy hoạch - Câu hỏi thường gặp

Giấy phép quy hoạch

9.1 Quy hoạch là gì?

quy hoạch là gì

Khái niệm Quy hoạch là gì là điều mà rất nhiều người muốn biết.

 • Quy hoạch là quá trình sắp xếp và phân bố các hoạt động
 • Mục đích của quy hoạch là thực hiện một mục tiêu cụ thể trong một khoảng thời gian trung và dài hạn.
 • Quy hoạch có thể chia thành các giai đoạn để:
  • Đáp ứng các yêu cầu
  • Điều kiện thay đổi trong quá trình phát triển.
 • Quy hoạch đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo thời gian.
 • Quy hoạch áp dụng cho các địa bàn lãnh thổ như:
  • Quốc gia
  • Vùng
  • Tỉnh
  • Huyện
 • Quy hoạch bao gồm:
  • Việc phân bố các nguồn lực
  • Xác định vị trí và kích thước của cơ sở hạ tầng
  • ịnh rõ quy định về sử dụng đất và bảo vệ môi trường.
 • Quy hoạch là quá trình linh hoạt và có thể điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu và thay đổi xã hội, kinh tế và môi trường.

9.2 Chứng chỉ quy hoạch tiếng Anh là gì?

chứng chỉ quy hoạch là gì

Chứng chỉ quy hoạch trong tiếng Anh được gọi là:  "Planning Certificate"  HOẶC "Planning Permit".

9.3 Giấy phép quy hoạch là gì?

dự án quy hoạch

Căn cứ: Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (Quy định này hiện nay đã được bãi bỏ, bạn có thể dùng để tham khảo)

 • Giấy phép quy hoạch (Planning permit)
 • Là một loại giấy phép được cấp bởi cơ quan chính quyền địa phương.
 • cho phép việc thực hiện một dự án xây dựng
 • Hoặc sử dụng đất trong một khu vực cụ thể.
 • Giấy phép quy hoạch xác định:
  • Quy định
  • Hạn chế
  • Điều kiện liên quan đến quy hoạch đô thị và sử dụng đất
 • Giấy phép quy hoạch bao gồm thông tin về:
  • Việc xây dựng
  • Thiết kế
  • Quy mô
  • Vị trí
  • Yêu cầu
  • Kỹ thuật của dự án

9.4 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là gì ?

bản vẽ quy hoạch

Bản đồ, bản vẽ quy hoạch sử dụng đất Việt Nam được quy định tại điều 3 Luật đất đai năm 2013. Thông tin chính như sau:

  • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch.
  • Nó thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó.
  • Bản đồ này mô tả phân bổ các loại đất trong khu vực quy hoạch.
  • Nó đóng vai trò quan trọng trong:
   • Xác định và hướng dẫn việc sử dụng đất
 • Quản lý tài nguyên đất
  • Định hình quy hoạch phát triển khu vực.

10. Lời kết

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web của xây dựng Khải Minh. Hi vọng bạn đã không còn thắc mắc “Giấy phép xây dựng là gì?”. Nó không chỉ là một tài liệu pháp lý, mà còn là chìa khoá cho sự phát triển bền vững.

Việc hiểu “giấy phép quy hoạch là gì”, bạn có thể xây dựng những công trình đáng mơ ước.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Mục Luc
Nội dung bài viếtx
popup

Số lượng:

Tổng tiền: