Kỹ sư QS, QA, QC trong xây dựng

Các kỹ sư xây dựng QA, QC và QS là những người kiểm tra các công ty xây dựng để đảm bảo sản phẩm của họ đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và sản xuất. Họ thường làm việc với các nhóm kỹ thuật khác để xác định các lỗi tiềm ẩn trong quy trình sản xuất hoặc cải tiến thiết kế, nhằm tạo ra một dây chuyền sản xuất hiệu quả và năng suất hơn.

Kỹ sư QS (Quantity Surveyor)

QS là thuật ngữ chỉ người chuyên ước lượng số lượng vật liệu cần thiết hay kỹ sư dự toán. Họ thường làm việc cho các công ty xây dựng hoặc chủ dự án. Môi trường làm việc có thể ở ngoài công trình hoặc trong văn phòng

Trách nhiệm của Kỹ sư QS:

 •  Lập bảng giá và số tiền phải trả cho công trình. Đồng thời kiểm soát phạm vi công việc cần hoàn thành và đưa vào dự toán.
 •  Kết hợp với tư vấn xây dựng lập bảng số liệu, xác định, khảo sát và đưa ra lời khuyên về vật tư khi đưa vào dự toán.
 •  Kết hợp với kế toán công trình để cập nhật tổng dự toán và những thông tin mới phát sinh.

Kỹ sư QA / QC

Đảm bảo chất lượng hay còn gọi là QA, viết tắt của Quality Assurance và kết hợp với Kiểm soát chất lượng QC - Quality Control. Đây là một phương pháp được sử dụng để đo lường và đảm bảo một sản phẩm có chất lượng cao, phù hợp với những tiêu chuẩn do người tiêu dùng đặt ra.

Đảm bảo chất lượng tập trung vào việc ngăn ngừa lỗi còn Kiểm soát chất lượng tập trung vào sản phẩm và xác định các lỗi thông qua quan sát.

Nhiều công ty xây dựng uy tín hiện nay đều có bộ phận Đảm bảo Chất lượng tách biệt với bộ phận Kiểm soát Chất lượng. Các bộ phận này đảm bảo chất lượng bằng cách gửi tuyên bố phương pháp, danh sách kiểm tra, quy trình làm việc và nhiều tài liệu khác cho khách hàng. Đây là điều cần thiết để đảm bảo rằng mong đợi của họ được đáp ứng về chất lượng.

Đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng là cần thiết cho mọi dự án xây dựng. Nó đảm bảo chất lượng tốt của vật liệu, phương pháp xây dựng tiêu chuẩn và việc xây dựng được tiến hành một cách đảm bảo

Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng có liên quan với nhau, nhưng chúng có mục đích và mục tiêu khác nhau. Hầu hết mọi người làm việc đồng thời trên cả hai quy trình, nhưng chúng được coi là hai công việc khác nhau.

Kỹ sư QA và QC - nhiệm vụ và trách nhiệm

 • Phải có hiểu biết sâu sắc về tất cả các khía cạnh của kỹ thuật xây dựng liên quan đến các ngành dân dụng, kiến ​​trúc và kết cấu, đồng thời cũng chịu trách nhiệm về chất lượng của công trình.
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến QA/QC của dự án như thu thập báo cáo và chứng chỉ cần thiết cho từng giai đoạn thử nghiệm, quan sát kết quả thử nghiệm và yêu cầu thử nghiệm, tạo báo cáo không tuân thủ và tập hợp các tài liệu QA/QC quan trọng khác.
 • Tạo và thực thi tất cả các tiêu chuẩn để thử nghiệm và kiểm tra các quy trình, cũng như giám sát và duy trì tiêu chuẩn chất lượng cho các quy trình đó.
 • Làm việc với bộ phận thu mua để đảm bảo rằng tất cả các vật liệu đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của dự án. Đánh giá chất lượng tổng thể của tất cả các vật liệu tại công trình.
 • Phối hợp với các nhóm khác để thực hiện đánh giá chất lượng trên các quy trình. Điều này nhằm đảm bảo rằng mọi kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm đều được hoàn thành một cách hiệu quả và tất cả các quy trình đang được tuân thủ.
 • Hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp và nhà thầu để duy trì các tiêu chuẩn chất lượng của toàn bộ công trình.
 • Xử lí các vật liệu nguy hiểm cũng như thực hiện đánh giá toàn diện đúng tiến độ.
 • Liên tục đánh giá các quy trình của dự án để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Ghi lại tất cả các nhiệm vụ được thực hiện trong suốt dự án để theo dõi dễ dàng.
 • Vai trò của chuyên gia đảm bảo chất lượng là theo dõi các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng, tư vấn về các vấn đề tiềm ẩn với từng quy trình, đề xuất giải pháp cho các vấn đề phát sinh một cách phù hợp.
 • Tạo tuyên bố phương pháp cho hoạt động bao gồm phân tích môi trường an toàn lao động và Kế hoạch kiểm tra dựa trên thông số kỹ thuật của dự án.
 • Nộp các tài liệu liên quan cho Kỹ sư kỹ thuật.
 • Đảm bảo thông tin liên lạc giữa đại diện của Tư vấn và Cán bộ kiểm tra công trường.
 • Đảm bảo Khóa học Khuyến nghị Chất lượng được giám sát và báo cáo cho người quản lý QA/QC.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Mục Luc
Nội dung bài viếtx
popup

Số lượng:

Tổng tiền: