Quy trình thi công tường vây liên kết cứng

MẶT BẰNG THI CÔNG

BỐ TRÍ MẶT BẰNG

•    MẶT BẰNG TỔ CHỨC THỊ CÔNG ĐƯỢC XÂY DỰNG DỰA TRÊN TỔNG MẶT BẰNG KIẾN TRÚC VỚI ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ VÀ ĐẢM BÀO CÁC YÊU CẦU TẠI DỰ ÁN
•    HÀNG RÀO, KHO BÃI ĐƯỢC BÔ TRÍ THEO ĐÚNG QUY CHUẨN CÔNG TY
•    THĂM DÒ VÀ DI DỜI VẬT CẢN (CÔNG TRÌNH NGẦM, MÓNG CŨ)

THI CÔNG TƯỜNG DẪN

TRẮC ĐẠC

• CÁN Bộ TRẮC ĐẠC SẼ BẮN TIM TRỤC ĐOẠN TƯỜNG DẪN CẦN THI CÔNG. SAU ĐÓ, CÔNG NHÂN SẼ DÙNG VÔI BỘT KẺ THÀNH 2 ĐƯỜNG SONG SONG VỜI ĐƯỜNG TRỤC TƯỜNG DẪN

ĐÀO ĐẤT

•    MÁY XÚC ĐÀO ĐÁT THEO VẠCH VÓI Được VẠCH SÀN, HO ĐÀO Được ĐÀO THEO BÀN VẼ BIỆN PHÁP (VÁT TA LUY, VA MỜ RỘNG TỪ MÉP BỀ TÒNG LÓT SANG HAI BÊN 50CM)
•    ĐÀO ĐÉN CAO Độ THIẾT KẾ VÀ TIẾN HÀNH SỬA LẠI BANG THỦ CÒNG
•    CÁN Bộ TRAC ĐẠC KIẺM TRA LẠI TIM TRỤC TƯỜNG DẢN VÀ ĐÁY HÓ ĐÀO

BÊ TÔNG TƯỜNG DẪN

•    MÁY XÚC ĐÀO ĐÁT THEO VẠCH VÓI Được VẠCH SÀN, HÓ ĐÀO Được ĐÀO THEO BẢN VẼ BIỆN PHÁP (VÁT TA LUY, VA MỜ RỘNG TỪ MÉP BẾ TÔNG LÓT SANG HAI BÉN 50CM)
•    ĐÀO ĐÉN CAO Độ THIẾT KẾ VÀ TIẾN HÀNH SỨA LẠI BANG THÚ CÔNG
•    CÁN BỌ TRAC ĐẠC KIÈM TRA LẠI TIM TRỤC TƯỜNG DẢN VÀ ĐÁY HÔ ĐÀO

CÁC PHÂN ĐOẠN CÒN LẠI

TÁC DUNG:
•    DÄN HƯỚNG GẤU ĐÀO, CHỐNG SẠT LỜ ĐẤT, CÒNG TRÌNH LÂN CẬN.
•    HỎ TRỢ CHO THIẾT BỊ THI CÔNG (HẠ LỒNG, ĐÔ BÊ TỎNG...)
•    TĂNG CƯỜNG Sự ỔN ĐỊNH CỦA ĐÌNH HỐ ĐAO
•    CHO PHÉP TẠO HỆ THỐNG KIỀM TRA ĐỘ TIN CẬY CÙA TƯỜNG VÂY

LẮP ĐẤT

ĐÀO ĐẤT TẤM ÂM 1

TRẮC ĐẠC

•    TỌA ĐÕ TỪNG TÄM TƯỜNG SẼ Được TRIỀN KHAI LẠI CHỎ PHÚ HỢP VỚI THỰC TỀ THI CÓNG VÀ CÒNG NGHẸ CỦA NHÀ THẦU
•    TẤM TƯỜNG ĐỊNH VỊ TỌA ĐỘ TRÊN ĐÌNH TƯỜNG DẦN SẼ ĐƯỢC ĐÀNH DÄÜ BANG ĐINH BÊ TÔNG VÀ SƠN MÀU

ĐƯỜNG DẪN DUNG DỊCH

•    DUNG DỊCH GIỮ THÀNH Được CUNG CÁP LIÊN TỤC ĐÈ ĐÁM BÀO ÔN ĐỊNH THÀNH HÓ ĐÀO
•    CAO Độ DUNG DỊCH LUÔN Được ĐẢM BÀO TỰƠNG ĐƯƠNG MẠT ĐẮT HIỆN TRẠNG VÀ KHÔNG THẤP HƠN 50CM so VỚI ĐÌNH TƯỜNG DÃN
•    KIỀM TRA DUNG DỊCH GIỮ THÀNH TRƯỚC KHI ĐÀO

ĐÀO ĐẤT LẦN 1

•    DUNG DỊCH GIỮ THÀNH Được CUNG CẤP LIÊN TỤC ĐÉ ĐẢM BÀO ÒN ĐỊNH THÀNH HỐ ĐÀO
•    CAO Độ DUNG DỊCH LUÔN Được ĐÀM BÀO TƯƠNG ĐƯƠNG MẠT ĐẤT HIỆN TRẠNG VÀ KHÔNG THẤP HƠN 50CM so VỚI ĐỈNH TƯỜNG DẰN
•    KIẺM TRA DUNG DỊCH GIỮ THÀNH TRƯỚC KHI ĐÀO

•    DUNG DỊCH GIỮ THÀNH Được TÁI sử DỤNG, BỐ SUNG THÊM (POLYMER, BENTONITE, SODA, NƯỚC) ĐẺ ĐÁM BÁO CÁC TIÊU CHÍ KỸ THUẬT ĐÀU VAO NHƯ: TỶ TRỌNG, ĐỘ NHỚT, ĐỘ PH...

ĐÀO ĐẤT LẦN 2

•    GẦU ĐÀO ĐƯA BÙN ĐẮT RA NGOÀI BẢNG CÁCH NÂNG LÊN TỪ TỪ BỞI TỜI CÂỤ ĐẺ TRÁNH SẠT LỜ THÀNH VÁCH HỐ ĐÀO. Độ THẢNG ĐỨNG ÇÙÀ HÓ KHOAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO Được KIẾM TRA BANG QUÄ DỌI.

VẬN CHUYỂN ĐẤT

• ĐẤT ĐÀO SẼ ĐỔ RA MẠT BÀNG yÀ CHUYỀN ỊẺN XE Tư ĐÒ BÀNG MÁY xúc SAU ĐÓ CHUYỀN TỚI BÄI ĐÒ NGOÀI CÒNG TRÌNH

THÍ NGHIỆM KODEN

•    SAU KHI ĐÀO TẤM ÂM KẾT THỤC, TIÉN HÀNH KODEN KIÊM TRA ĐỘ THÀNG ĐỨNG CÚA TÄM TƯỜNG
•    NÉU SAI SÒ ĐO ĐƯỢC HƠN DUNG SAI CHO PHÉP, HÓ ĐÀO SẼ ĐƯỢC SỬA LẠI CHO ĐẠT YÊU CÄU

GIA CÔNG LỒNG THÉP

HÀN NỐI TẤM CHẶN

HÀN NỐI THANH V CHỐNG THẤM

•    LỔNG THÉP ĐƯỢC GIA CỘNG VÀ LÀP ĐẠT THEO BẢN VẼ CHỊ TIẾT THI CÓNG
•    ĐỀ TRÁNH biến' dạng và võng lồng ‘thép phải được đỡ khi đật trên MẠT ĐẰT VÀ SUỐT QUÁ TRÌNH LÁP DAT
•    SAU KHI HOÀN TẤT CÁC MÓI NÓI , LỒNG THÉP CẤN Được LÁP ĐẠT NGAY ĐÉ TRÁNH BỊ Dơ HOẢC SẠT LỚ

HOÀN THIỆN TẤM CHẶN + DỰNG TẤM

LẮP THÉP ĐAI, THÉP CHỦ MẶT NGOÀI

LẮP ĐAI DƯỠNG

LẮP THÉP CHỦ MẶT TRÊN + THÉP CHỜ

LẮP ỐNG SIÊU ÂM

PHỦ BẠT MẶT TRÊN

CẨU HẠ LỒNG THÉP

CẦU LỒNG

PHỦ BẠT

•    BẠT SẼ ĐƯỢC BỌC KÍN LONG THÉP SONG SONG VỚI QUA TRÌNH HẠ LỔNG THÉP XUỔNG HỐ ĐÀO (BỌC CÀ ĐÁY VẤ HAI MẠT BÊN)

HẠ LỒNG

•    KHI LỒNG THÉP Được ĐẠT ĐẾN CAO Đõ THIẾT KẾ, TREO LỐNG THÉP TỪ PHÍA TRÊN CỦA TƯỢNG DẦN BẠNG THANH TREO BÒ SUNG. CAO Độ PHÍA TRÊN CỦA LÒNG THÉP PHẢI Được XÁC NHẬN so VỚI CAO Độ CỦA TƯỜNG DẢN

ĐỔ BÊ TÔNG

LÂP ĐÁ

•    SAỤ KHI HẠ LONG TIẾN HÀNH LAP ĐÁ DĂM XUÓNG VỊ TRÍ KHỚP NỐI chờ ĐÉ chèn chân bịt đáy chổng TRÄN BÊ TÔNG SANG KHỚP NỐI - BAN ĐẦU ĐÔ ĐÁ DĂM CAO 5M Ở HAI BÊN TÂM ÂM

HẠ ỐNG ĐỖ

•    ÓNG ĐÒ ĐƯỢC SẼ ĐƯỢC BÓ TRÍ SAO CHO KHI HẠ ÓNG ĐÒ CŨNG NHƯ TRÒNG SUỐT QUÁ TRÌNH ĐÓ BÉ TÒNG SẼ ÍT CHẠM VÀO CÒT THÉP CỦA LÓNG THÉP.
•    BẸ BÀN ĐÒ CÓ CỬA ĐÓNG MỞ ĐỀ KHÓA ỐNG ĐÒ, CỨA ĐÓNG MỜ BẠO GỒM HAI CÁNH THÉP CÓ LÒ ợ GIỮA ĐỀ GIỮ ÓNG. BÀN ĐÔ SÊ KẺ TRỰC TIẾP LẺN TƯỜNG DÁN.

ĐỔ BÊ TÔNG

•    ĐÁỴ CỦA ÓNG ĐỒ ĐẠT CAO HƠN 20 CM so VỚI ĐÁY TƯỜNG VÀ DÙNG NÚT DỊCH CHUYỀN TẠM THỜI (PHAO BÁNG HẠT XỐP) ĐƯỢC THA VÀỌ Ống đô DÄM BÁO CHO MÈ ĐÔ ĐẮU TIÊN KHÓNG TIẾP xúc TRỰC TIÉP VỚI DUNG DỊCH KHOAN TRỌNG ÓNG ĐÒ BÊ TÔNG VÀ LOẠI TRỪ KHOÁNG CHÂN KHÔNG KHI ĐÓ BẺ TÔNG

•    CẤU PHỤC VỤ ĐƯỢC SỪ DỤNG ĐÊ NÂNG VÀ GÁN PHỀU ĐÔ VỚI ỐNG ĐÔ
•    CẠO Độ BÊ TÔNG Được KIÉM TRA BẢNG THƯỚC ĐO TRƯỚC KHI THÁO MỒI ĐOẠN ỐNG ĐỒ BÊ TÔNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ BÈ TÔNG CŨNG NHƯ KẾT THÚC MỖI XE ĐỔ NHẬM XÁC ĐỊNH Độ CAO DÂNG BÊ TÔNG - ĐẢM BÀO CHIỀU DÀI ỐNG ĐỒ NGẬP TRONG BÉ TÒNG ÍT NHẤT 1.5M

•    ĐÓI VỚI LOẠT XẸ BẺ TÒNG ĐẦU, TIẾN HÀNH ĐÒ ĐÓNG THỜI TẮT CẢ CÁC VỊ TRÍ ỐNG ĐÒ
•    CÁC LOẠT XẼ TIẾP THEO, ĐỘ LỤÂN PHIÊN GIỮA 2 HOẠC 3 ÔNG ĐÔ (THEO KT TÀM) ĐẾ BẺ TÔNG DÂNG ĐỀU TRONG TOÀN BỌ CHIÉU DÀI TAM TƯỜNG

•    YẺỤ CÄU ĐỀ RA LÀ ĐÒ BÉ TÒNG VỜI CÓNG SUAT 40 M3/H DỌ ĐÓ VIỆC PHOI HỢP GIỮA CÁN Bộ PHỤ TRÁCH CŨNG NHƯ CÁN Bộ ĐIÊU VẬN CÙA ĐƠN VỊ CUÑG CẲP LÀ LIÊN TỤC
•    CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP BÊ TÔNG PHẢI CÓ CỦNG THIẾT KẾ CẤP PHỐI,TRỒNG TRƯỢNG HỢP CẦN THIẾT PHẢI HUY ĐỘNG NGUỒN CAP TỪ 2-3 NHÀ CUNG CẤP ĐÓNG THỜI

THI CÔNG CÁC TẤM TIẾP

TẤM ÂM 2

•    CÒNG TÁC THI CÒNG Được TIEN HÀNH TƯƠNG Tự THEO CÁC BƯỚC NHƯ THI CÒNG TẲM ÂM 01

TẤM DƯƠNG 1

•    KHI THI CÓNG LỔNG DƯƠNG, KHỚP NÓI PHẢI ĐƯỢC LÀM SẠCH. CÔNG cụ QUÉT LÀ CHỔI THÉP ĐƯỢC HÀN VẢO MỘT Hộp THÉP
•    Hổ KHOAN SAU ĐÓ ĐỮỢC VÉT LẠI MỌT LAN NỮA ĐÉ ĐÁM BẢO ĐÙ ĐÓ SÂU

•    CHÌ CÓ TẤM TƯỜNG VÂY DƯƠNG MỚI CẰN PHẢI THÒI RỬA LÀM SẠCH ĐÁY
•    SAU KHI LÁP ĐẶT ỐNG ĐỔ, TIÉN HÀNH KIỀM TRA CHIỀU SÂU HỐ ĐÀO. NẾU LỚP CẠN LÁNG <= 10CM THÌ CHUYỀN CÔNG TÁC TIÉP THEO; NẾÚ LỚP CẶN LÁNG >10CM THÌ TIẾN HÀNH THỔI RỪA LÀM SẠCH ĐÁY Hổ ĐÒA BÀNG PHƯƠNG PHÁP THỒI BÙNG HOẶC THỒi BÙNG KẾT HỢP THỒI TUẦN HOÀN

CÁM TẤM CÒN LẠI

•    CÁC TÁM TIỆP ĐƯỢC SÁP XEP THEO MỌT TRÌNH Tự SAO CHO CÁC TẤM VỪA ĐỒ BÊ TÒNG XONG KHÔNG BỊ TÔN HẠI

Theo DELTA

Từ khóa : báo giá xây dựng, kinh nghiệm xây dựng, thi công tường vây, xây nhà trọn gói tại tp hcm
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Mục Luc
Nội dung bài viếtx
popup

Số lượng:

Tổng tiền: