Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng MỚI NHẤT năm 2023

biên bản nghiệm thu

Biên bản nghiệm thu là mẫu văn bản cần thiết với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp, chế tạo, sản xuất. 

Tùy theo đặc thù doanh nghiệp mà sẽ có các loại biên bản nghiệm thu khác nhau.  VẬY:

 • Mẫu biên bản nghiệm thu là gì?
 • Tại sao biên bản nghiệm thu lại cần thiết, có vai trò như thế nào?
 • Những điểm cần lưu ý khi viết biên bản nghiệm thu là gì?

Bài viết này, Khải Minh sẽ giải đáp và tổng hợp các mẫu biên bản nghiệm thu công việc, công trình mới nhất năm 2023. XEM NGAY NÀO!

1. Khái niệm biên bản nghiệm thu là gì?

Khái niệm biên bản nghiệm thu là gì?

Những kiến tức về HOÀN CÔNG XÂY DỰNGBẠN CẦN PHẢI NẮM 2023

Hoàn công là gì? Làm sao biết nhà đó hoàn công hay chưa?

 

Thủ tục hoàn công công trình xây dựng nhà ở MỚI NHẤT 2023

[2023]Bãi bỏ thủ tục hoàn công công trình xây dựng, nhà ở TPHCM

Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng là gì? Bao gồm những gì?

Nhà chưa hoàn công là gì? Có bị phạt không? Có được cấp số nhà

Bản vẽ hoàn công là gì? Quy định MỚI NHẤT về bản vẽ hoàn công

Hoàn công nhà xây sai phép: Cách xử lý Dứt Điểm Hiệu Quả 2023

Dịch vụ hoàn công xây dựng, nhà ở trọn gói GIÁ RẺ - UY TÍN 2023

Thời gian hoàn công nhà ở - 5 thông tin CẦN BIẾT 2023

Định nghĩa As-built drawing là gì CHUẨN 2023

[2023] Hồ sơ, bản vẽ hoàn công xây dựng tiếng anh là gì?

Biên bản nghiệm thu là biên bản được lập nên nhằm phục vụ cho công việc kiểm tra, bàn giao giữa các bên liên quan dựa trên những điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng trước đó.

Với mỗi lĩnh vực khác nhau thì sẽ cần sử dụng các mẫu biên bản nghiệm thu khác nhau. 

Ví dụ:

 • Biên bản nghiệm thu công trình, mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình thường dùng cho doanh nghiệp xây dựng, xây lắp.
 • Biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị thường dùng cho doanh nghiệp chế tạo, sản xuất máy móc.

Tuy nội dung các biên bản bàn giao đưa vào sử dụng khác nhau nhưng đều cần đảm bảo những thông tin cơ bản và cần thiết như: 

 • Nội dung nghiệm thu, 
 • Thành phần tham gia nghiệm thu, 
 • Thời gian nghiệm thu, 
 • Đánh giá tình trạng nghiệm thu 
 • Và chữ ký xác nhận của các bên liên quan.

2. Vai trò của các loại biên bản nghiệm thu mẫu

Vai trò của các loại biên bản nghiệm thu mẫu

Vì sao nói biên bản nghiệm thu là loại biên bản cần thiết, đóng vai trò quan trọng trong mọi công việc? BỞI những lý do sau đây:

 • Nghiệm thu là bước kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, sản phẩm, công trình trước khi đi vào hoạt động. 
 • Nếu bước nghiệm thu không thực hiện đầy đủ thì rất có khả năng xảy ra những sai sót trong quá trình sản xuất mà không được phát hiện. 
 • Khi lập biên bản nghiệm thu mẫu, các bên liên quan cũng có căn cứ để đối chiếu khi có vấn đề phát sinh sau khi nghiệm thu. 
 • Đây là cơ sở làm việc quan trọng cho doanh nghiệp và các bên liên quan.
 • Nghiệm thu giúp doanh nghiệp kiểm tra chất lượng sản phẩm, dự án, dịch vụ trước khi áp dụng cho khách hàng. 
 • Quy trình kiểm định này được thực hiện thành biên bản, giúp các bên liên quan có cơ sở làm việc sau này.

ĐẶC BIỆT, trong lĩnh vực xây dựng: 

 • Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng là bắt buộc. (Mẫu biên bản nghiệm thu theo thông tư 26)
 • Và được quy định rõ theo Điều 9, Thông tư Số 26/2016/TT-BXD. (Mẫu biên bản nghiệm thu theo thông tư 26)

Ngoài ra, trong lĩnh vực này còn có các loại biên bản nghiệm thu công trình xây dựng khác cũng rất quan trọng như:

 • Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc
 • Mẫu biên bản bàn giao công trình - Biên bản bàn giao nghiệm thu
 • Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình
 • Biên bản nghiệm thu vật liệu đưa vào công trình
 • Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình
 • Giấy mời nghiệm thu công trình - Mẫu thư mời nghiệm thu công trình xây dựng
 • Biên bản bảo hành công trình
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
 • Biên bản nghiệm thu công trình nội thất - Biên bản nghiệm thu nội thất

3. Kết cấu nội dung của mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Vai trò của các loại biên bản nghiệm thu mẫu

Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng có kết cấu nội dung như sau:

(1) Số hợp đồng, Ngày…tháng…năm… lập biên bản

(2) 2 bên liên quan: tên doanh nghiệp, người đại diện, chức vụ, địa chỉ, số ĐT, giấy phép kinh doanh, mã số thuế, tài khoản, tại ngân hàng.

(3) Các Điều khoản về nội dung, kết luận…

(4) Lập thành 2 bản mỗi bên lưu giữ 1 bản Đây là 4 nội dung chính của mẫu thanh lý hợp đồng dịch vụ.

4. Tổng hợp các mẫu biên bản nghiệm thu mới nhất năm 2023

Tổng hợp các mẫu biên bản nghiệm thu mới nhất năm 2023

4.1 Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng mới nhất 2023

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng mới nhất 2023

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng sẽ được sử dụng chi tiết dành cho mỗi công việc hoặc lập chung (lập gộp) cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình dựa trên trình tự thi công.  

biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Các nội dung cần đảm bảo trong mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng bao gồm:

 • Tên công việc được nghiệm thu
 • Địa điểm/thời gian thực hiện nghiệm thu;
 • Những thành phần tham gia ký biên bản nghiệm thu:
  • Chủ đầu tư, 
  • Người phụ trách công việc thi công của nhà thầu chính, nhà thầu phụ,...
 • Đánh giá công việc đã thực hiện
 • Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký mẫu nghiệm thu công việc;
 • Phụ lục kèm theo (nếu có).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
SỐ: ………………………..


Công trình:………………………………………………………………………………….
Hạng mục: ………………………………………………………………………………….
1. Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)………..
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)
– Ông: ……………………………………… Chức vụ: …………………………………...
● Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………(Ghi tên nhà thầu)……………..
– Ông: …………………………………… Chức vụ: ……………………………………...
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: …..giờ ….. ngày….tháng….năm….
Kết thúc: ……giờ ….. ngày…..tháng….năm…..
Tại công trình: ……………………………………………………………………………...
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

 

Download mẫu biên bản nghiệm thu công việc

4.2 Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng được sử dụng sau khi công trình hoàn thành và được nhà thầu bàn giao lại cho đơn vị sở hữu. 

 • Biên bản này sẽ là cơ để chủ sở hữu đánh giá về chất lượng công trình mà nhà thầu thi công xây lắp. 
 • Nếu có sai sót gì thì nhà thầu có thể tiến hành điều chỉnh phù hợp.

biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

  Theo Điều 9, Thông tư Số 26/2016/TT-BXD, biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng gồm các nội dung:

 • Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng được nghiệm thu;
 • Thời gian và địa điểm nghiệm thu;
 • Thành phần ký biên bản nghiệm thu;
 • Đánh giá về chất lượng của hạng mục công trình
 • Kết luận nghiệm thu
 • Chữ ký, họ và tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân của người ký biên bản nghiệm thu;
 • Phụ lục kèm theo (nếu có).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
.................., ngày.......... tháng......... năm..........
BIÊN BẢN SỐ ............ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH .........(ghi tên công trình xây dựng)............


Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc được nghiệm thu và vị trí xây dựng trên công trình)
Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;
b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.
Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu với nhà thầu phụ.

Download mẫu biên bản nghiệm thu công trình

4.3 Mẫu biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành - Biên bản hoàn thành công việc

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành - Biên bản hoàn thành công việc

Đây là mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
SỐ: .............................


Dự án: .............................................................................................................
Hạng mục: .............................................................................................................
Đối tượng nghiệm thu: ........................(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)..............
Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)
- Ông: ............................................. Chức vụ: ........................................................
Đại diện Nhà thầu thi công: .................................(Ghi tên nhà thầu).........................
- Ông: .......................................... Chức vụ: ............................................................
Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: .....giờ ..... ngày....tháng....năm....
Kết thúc: ......giờ ..... ngày.....tháng....năm.....
Tại dự án: ...........................................................................................................
 

mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tải ngay biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, mẫu biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành TẠI ĐÂY.

4.4 Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được sử dụng trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành và được bên cung cấp bàn giao lại cho bên mua sản phẩm, dịch vụ.

Các nội dung cần đảm bảo trong biên bản mẫu đơn thanh lý hợp đồng bao gồm:

 • Số hợp đồng cần nghiệm thu
 • Địa điểm/thời gian thực hiện nghiệm thu;
 • Những thành phần tham gia ký biên bản nghiệm thu (bên A, bên B, …)
 • Nội dung cần bàn giao trong hợp đồng
 • Kết luận thể hiện kết quả nghiệm thu
 • Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;
 • Phụ lục kèm theo (nếu có).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG


-  Căn cứ Hợp đồng số:........./HĐKT-…...... ngày........ tháng.............. năm ….......
Hôm nay, ngày........ tháng......... năm.......... tại Công ty…………, chúng tôi gồm:
Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC
Đại diện: ........................................... Chức vụ:..................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................
Điện thoại:..........................................................................................................................
Giấy phép kinh doanh số: ....................................................................................................

mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng

Tải ngay biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng TẠI ĐÂY

Các loại mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng như:

 • Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng;
 • Mẫu thanh lý hợp đồng xây dựng
 • Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán;
 • Biên bản mẫu thanh lý hợp đồng kinh tế;
 • Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ;
 • Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng không thực hiện;
 • Mẫu biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng; 
 • Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe;

4.5 Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị

Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị

Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị được sử dụng trong trường hợp thiết bị đã được bên thi công lắp đặt hoàn chỉnh và cần bàn giao cho chủ đầu tư.

Các nội dung cần đảm bảo trong mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị  bao gồm:

 • Tên công trình, hạng mục thực hiện nghiệm thu
 • Tên máy móc, thiết bị nghiệm thu
 • Thành phần trực tiếp nghiệm thu
 • Thời gian nghiệm thu
 • Đánh giá công tác chế tạo, lắp đặt máy móc thiết bị
 • Kết luận về kết quả mẫu nghiệm thu công trình
 • Chữ ký các bên tham gia

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU LẮP ĐẶT MÁY MÓC THIẾT BỊ 
SỐ: .......................


Công trình:     
Hạng mục:     
1. Thiết bị (hoặc cụm thiết bị) được nghiệm thu:     
(Ghi rõ tên thiết bị được nghiệm thu)
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)     
- Ông: ...................................................... Chức vụ:     
● Đại diện Nhà thầu thi công: .............................(Ghi tên nhà thầu)    
- Ông: ..................................................... Chức vụ:     

Tải mẫu biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị TẠI ĐÂY

4.6 Biên bản nghiệm thu hợp đồng

Biên bản nghiệm thu hợp đồng

Đơn vi: ……………………
Bộ phận: ………………….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN 
Số: …………………/NTHĐGK

 
- Căn cứ Hợp đồng giao khoán số ...../20......./HĐGK-.................. ký ngày ...../...../20....
- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng giao khoán.
Hôm nay, ngày ..... tháng ...... năm ....... Tại …………………………………………………......
Họ và tên: .......................................................... Chức vụ: .................................................
Đại diện: ............................................................. Bên giao khoán: .....................................
Họ và tên: .......................................................... Chức vụ: .................................................
Đại diện: ............................................................. Bên nhận khoán: ....................................
Cùng nghiệm thu hợp đồng số ................................. ngày .... tháng ..... năm ......
Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện: .......................................................

Tải ngay biên bản nghiệm thu hợp đồng TẠI ĐÂY

4.7 Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa, máy móc thiết bị

Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa, máy móc thiết bị

Biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị cũng là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá xem máy móc thiết bị có đáp ứng đủ các tiêu chí hay yêu cầu đề ra của các bên hay không. 

Khi thực hiện biên bản này cần lưu ý:

 • Nội dung mẫu biên bản nghiệm thu phải cụ thể, rõ ràng.
 • Thời gian bắt đầu và kết thúc việc nghiệm thu: đây là điều để các bên liên quan làm căn cứ khi cần xác minh lại.
 • Trong văn bản cần có kết luận cụ thể sau khi nghiệm thu công trình.
 • Chữ ký các bên tham gia, các bên cần ký vào biên bản để xác nhận sự tham gia và có mặt của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU LẮP ĐẶT MÁY MÓC THIẾT BỊ 
SỐ: .......................


Công trình:     
Hạng mục:     
1. Thiết bị (hoặc cụm thiết bị) được nghiệm thu:     
(Ghi rõ tên thiết bị được nghiệm thu)
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)     
- Ông: ...................................................... Chức vụ:     
● Đại diện Nhà thầu thi công: .............................(Ghi tên nhà thầu)    
- Ông: ..................................................... Chức vụ:     
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ..............giờ......ngày.......tháng......năm......
Kết thúc: .............giờ......ngày........tháng......năm......
Tại công trình:     

Tải biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị TẠI ĐÂY

4.8 Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Mẫu biên bản xác nhận khối lượng thi công cần chú ý phải nói rõ những công việc nào đã được hoàn thành.

 • Ngoài ra, biên bản xác nhận khối lượng công việc còn được dùng để làm căn cứ đánh giá chất lượng công việc của người thực hiện.
 • Từ đó liên quan đến chế độ về mức lương, mức thưởng của người lao động.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN NGHIỆM THU
 KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH


- Công trình:     
- Gói thầu:     
- Số Biên bản nghiệm thu:     
- Ngày nghiệm thu:     
- Khối lượng thực hiện: từ ngày....tháng....năm....đến ngày...tháng....năm....
I. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:
1. Đại diện Ban Quản Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 
(hoặc Nhà thầu Tư vấn giám sát)
- Ông: ........................................... Chức vụ:     
- Ông: ........................................... Chức vụ:     
- Ông: ........................................... Chức vụ:     
2. Đại diện nhà thầu thi công: .......................................... (Ghi tên nhà thầu)
- Ông: ........................................... Chức vụ:     
- Ông: ........................................... Chức vụ:     
II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

Tải ngay mẫu biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành TẠI ĐÂY

4.9 Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa thiết bị, sửa chữa xe ô tô

Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa thiết bị, sửa chữa xe ô tô

Với mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa thiết bị, sửa chữa xe ô tô cần chú ý những điều kiện như sau:

 • Cần có sự chính xác tuyệt đối chính vì vậy, việc viết sai chính tả hay số liệu là điều nên tránh mắc phải để không gặp rắc rối.
 • Trước khi viết biên bản nghiệm thu, nên đọc kỹ từng mục để không kê khai nội dung nhầm mục.
 • Chữ ký của các bên tham gia.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
……. , ngày … tháng … năm …
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU SỬA CHỮA XE Ô TÔ


Hôm nay ngày …. tháng …. năm …., tại ……………, chúng tôi gồm có:
BÊN A: Ông/Bà: …….. (bên yêu cầu sửa chữa)
Chức vụ:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số tài khoản:
Mở tại ngân hàng:
BÊN B: Ông/Bà: …….. (bên nhận sửa chữa)
Chức vụ:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số tài khoản:
Mở tại ngân hàng:
Hai bên đã thống nhất nghiệm thu sửa chữa xe ô tô
Loại xe: xe 5 chỗ
Dòng xe: …..
Năm sản xuất: ……

 

TẢI NGAY Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa thiết bị, sửa chữa xe ô tô TẠI ĐÂY

4.10 Mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

Mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

Mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng là để:

 • Đánh giá việc hoàn thành công trình, 
 • Đánh giá chất lượng công trình 
 • Và đánh giá năng lực của đơn vị thầu, đơn vị thi công. 

Khi lập ra biên bản nghiệm thu bàn giao cần lưu ý khi điền những thông tin sau vào biên bản:

 • Nội dung nghiệm thu cần nêu chính xác và cụ thể nhất;
 • Mục thời gian bắt đầu và kết thúc việc nghiệm thu là mục quan trọng để làm căn cứ khi cần xác minh;
 • Phần kết luận sau khi nghiệm thu cần được trình bày chi tiết lại kết quả của quá trình nghiệm thu;
 • Quy định về người ký biên bản nghiệm thu - Các bên phải ký đầy đủ ở phần chữ ký của các bên tham gia.

CÔNG TY ……………
ISO 9001:2000
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ


– Sản phẩm/Dịch vụ:……………………………………
– Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: …………...............
– Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ………………....
– Thời gian: Ngày …. tháng ….. năm....
ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:
1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ………………… Chức vụ: ………………
2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, bàn giao, gồm:
Ông (bà): ……………….Chức vụ: ………………………
Ông (bà): ……………….Chức vụ: ………………………
Ông (bà): ……....……….Chức vụ: ………………………
3. Đại diện bên cung ứng: ……………………………...
Ông (bà): ………….…….Chức vụ: ………………………
4. Đại diện bên sử dụng / kho:………………....………
Ông (bà): ……….……….Chức vụ: ………………………
5. Kết quả kiểm tra:
 

TẢI NGAY Mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng TẠI ĐÂY

4.11 Mẫu biên bản nghiệm thu dịch vụ, sản phẩm

Mẫu biên bản nghiệm thu dịch vụ, sản phẩm

 

CÔNG TY…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: ……..

……. , ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN
 NGHIỆM THU DỊCH VỤ


1.Đối tượng nghiệm thu: Dịch vụ …….
Thuộc Hợp đồng số: …..
Địa điểm bàn giao: ….
Thời gian bàn giao: ….. ngày ….. tháng …. Năm …..
 

Tải ngay mẫu biên bản nghiệm thu dịch vụ, biên bản nghiệm thu sản phẩm TẠI ĐÂY

4.12 Mẫu biên bản nghiệm thu dịch vụ tư vấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
[Địa danh], ngày.......... tháng......... năm..........
 
BIÊN BẢN SỐ ………….
Về việc nghiệm thu hoàn thành công việc tư vấn theo Hợp đồng số ……..
 

1. Căn cứ nghiệm thu:
- Căn cứ Hợp đồng số...................... ký ngày.................. giữa [tên Bên giao thầu] và [tên Bên nhận thầu] về việc .... ;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội;
- Căn cứ [ghi các Nghị định, Thông tư,... liên quan];
- Căn cứ hồ sơ [tên hồ sơ công việc tư vấn] do [tên bên nhận thầu] thực hiện;
- Căn cứ [ghi các căn cứ khác liên quan, nếu có)];
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a) Bên giao thầu: [tên bên giao thầu]  
Địa chỉ:................................................................................................................
Điện thoại:.......................................Fax:.................................................
Đại diện: Ông/Bà............................................, Chức vụ:..................................
b) Bên nhận thầu: [tên bên nhận thầu]
Địa chỉ:................................................................................................................
Điện thoại:.......................................Fax:.................................................
Đại diện: Ông/Bà............................................, Chức vụ:..................................
3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:    
Từ ngày.......... tháng ......... năm......... đến ngày.......... tháng ......... năm.........       
Tại ………………………………………………………………………………………….
4. Đánh giá:

Tải ngay mẫu biên bản nghiệm thu dịch vụ tư vấn TẠI ĐÂY

5. Một số lưu ý khi viết biên bản nghiệm thu

Một số lưu ý khi viết biên bản nghiệm thu

mẫu biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng là căn cứ để:

 • Đánh giá chất lượng công trình, 
 • Đánh giá việc hoàn thành công trình 
 • Và đánh giá năng lực của đơn vị thi công, đơn vị thầu. 

Cho nên, trong biên bản nghiệm thu cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Những nội dung có trong các mẫu biên bản nghiệm thu cần phải được ghi rõ ràng, cụ thể, chính xác và mang tính xác thực cao.
 • Cần phải ghi rõ mốc thời gian tiến hành cũng như mốc thời gian kết thúc quá trình nghiệm thu để làm căn cứ xác minh trong một vài trường hợp cụ thể khi cần.
 • Trong mục kết luận sau khi nghiệm thu cần phải trình bày một cách chi tiết và cụ thể kết quả của cả quá trình nghiệm thu.
 • Ở cuối các mẫu văn bản nghiệm thu thì cần phải có chữ kỹ của các bên có tham gia và thẩm quyền chức trách.

6. Khi nào thì sử dụng mẫu biên bản nghiệm thu?

biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu được sử dụng khi tiến độ công việc đã được hoàn thành 1 phần hoặc toàn bộ. 

Doanh nghiệp có thể kiểm tra được chất lượng của dự án, sản phẩm/dịch vụ thông qua biên bản nghiệm thu này trước khi bàn giao cho khách hàng.

LƯU Ý:

 • Đã xảy ra nhiều trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ hay công trình sau khi hoàn thành và bàn giao cho khách hàng, họ báo lại có vấn đề chỉ sau vài ngày. 
 • Thiếu đi biên bản nghiệm thu sẽ rất khó để xác minh bên nào sẽ phải chịu trách nhiệm.

VÌ VẬY:

 • Trước khi bàn giao dự án, sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng thì việc làm biên bản nghiệm thu và bàn giao là rất cần thiết. 
 • Đảm bảo bạn sẽ không rơi vào những trường hợp “oan” và bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình.

7. Hồ sơ làm căn cứ nghiệm thu công trình, điều kiện để đưa công trình hoàn thành vào sử dụng

mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị

7.1 Hồ sơ làm căn cứ nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị

Khi tiến hành mẫu nghiệm thu công trình, các bên cần chuẩn bị hồ sơ phù hợp để tiến hành nghiệm thu công trình xây dựng. Hồ sơ này bao gồm các loại giấy tờ sau:  

Giấy tờ 1 Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và các phụ lục kèm theo (nếu có)
Giấy tờ 2 Biên bản nghiệm thu công việc
Giấy tờ 3 Các tài liệu làm căn cứ bảng nghiệm thu như :
 • Hợp đồng xây dựng;
 • Hồ sơ thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị;
 • Bản vẽ hoàn công công trình;
 • Kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị; 
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng 
  • Căn cứ theo Hợp đồng xây dựng 
  • Hoặc theo quy định pháp luật) ....

7.2 Điều kiện để đưa công trình hoàn thành vào sử dụng

mẫu biên bản thanh lý công cụ dụng cụ

Mẫu biên bản nghiệm thu theo nghị định 06/2021 có điều kiện để đưa công trình hoàn thành vào sử dụng như sau:  

 • Công trình xây dựng, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP;
 • Đối với các công trình quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì: Phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này 
  • Kiểm tra công tác nghiệm thu 
  • Và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu theo quy định pháp luật.

Ví dụ: 

 • Đối với Công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia; 
 • Công trình có quy mô lớn, 
 • Kỹ thuật phức tạp theo quy định tại Phụ lục VII Nghị định này 

Thì cơ quan có thẩm quyền kiểm tra là Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

 • Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công. Chủ đầu tư chỉ được phép quyết toán hợp đồng thi công xây dựng sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên.
 • Đối với công trình thuộc dự án PPP, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên là căn cứ để doanh nghiệp dự án PPP lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình.

8. Kết luận

mẫu biên bản nghiệm thu vật tư hàng hóa

Trên đây là những thông tin chia sẻ của Khải Minh về các loại biên bản nghiệm thu:

 • Mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ;
 • Biên bản nghiệm thu máy móc thiết bị;
 • Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế;
 • Mẫu biên bản nghiệm thu phần điện;
 • Biên bản nghiệm thu nhà ở;
 • Mẫu biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng;
 • Mẫu biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng;
 • Mẫu biên bản nghiệm thu vật tư hàng hóa;
 • Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành;
 • Mẫu biên bản thanh lý công cụ dụng cụ;
 • Mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao;
 • Mẫu biên bản bàn giao sản phẩm;
 • Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ thiết kế;
 • Biên bản nghiệm thu phần mềm;
 • Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị;
 • Mẫu biên bản nghiệm thu giai đoạn - Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn;
 • Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng;
 • Biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa;
 • Biên bản quyết toán công trình;
 • Mẫu biên bản hủy hợp đồng kinh tế;
 • Biên bản kiểm tra máy móc thiết bị thi công;
 • Biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm;
 • Mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu;
 • Mẫu biên bản thanh lý sách thư viện trường học;
 • Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng excel;...

Nếu bạn còn đang lăn tăn, chưa biết trường hợp của mình nên sử dụng mẫu biên bản nghiệm thu nào. 

ĐỪNG NGẦN NGẠI, gọi ngay cho Khải Minh nhé! Chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn. Hotline: 0901 999 998.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Mục Luc
Nội dung bài viếtx
popup

Số lượng:

Tổng tiền: