10 mẫu giấy phép xây dựng nhà ở cấp 4, nhà xưởng, công tình mới nhất 2023

Mẫu giấy phép xây dựng
Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở đô thị, nhà xưởng, công trình mới nhất 2023

Yêu cầu tư vấn

Có phải bạn đang tìm kiếm mẫu giấy phép xây dựng chuẩn nhất 2023 ĐÚNG CHỨ?

Bài viết này là dành cho bạn!

Mẫu đơn xin phép xây dựng theo Thông tư 15 (Mẫu số 01) là mẫu được ban hành mới nhất hiện nay.

Sau đây Khải Minh sẽ cung cấp cho bạn 10 mẫu giấy phép xây dựng mới nhất 2023, ứng dụng cho nhiều công trình khác nhau.

Tìm hiểu ngay nhé!

Trong trường hợp các bạn vẫn chưa nắm rõ khái niệm, quy định về giấy phép xây dựng là gì? Hãy nhấp vào text màu đỏ kế bên để tham khảo chi tiết nhé!

Lưu ý về xin giấy phép xây dựng CẦN NẮM 2023

Hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xây dựng CHI TIẾT 2023

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4 CHI TIẾT 2023

Xin giấy phép xây dựng ở đâu?

Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở 2023

Quy định về cấp phép xây dựng tại TPHCM 2022 - 2023

10 mẫu giấy phép xây dựng nhà ở CHI TIẾT - CHUẨN 2023
Bản vẽ xin phép xây dựng bao gồm những thông tin gì?

Đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở CHUẨN 2023

Mẫu đơn xin xây nhà tạm trên đất nông nghiệp CHUẨN 2023

Giấy phép xây dựng tạm thời (có thời hạn) là gì? Có được hoàn công không?

Lưu ý về việc miễn giấy phép xây dựng CHI TIẾT 2023

Xây nhà tạm có phải xin giấy phép không?

Làm nhà tiền chế có phải xin phép không?

Dựng nhà tôn có phải xin giấy phép xây không?

Nhà dưới 30m2 có được cấp phép xây dựng không?

Nhà ở riêng lẻ là gì? Cần điều kiện gì để được cấp phép xây dựng?

Công trình theo tuyến là gì? Điều kiện để cấp phép xây dựng?

1. 10 mẫu giấy phép xây dựng mới nhất 2023

mẫu đơn cấp phép xây dựng

Hình ảnh: 10 mẫu đơn cấp phép xây dựng mới nhất 2023

Dưới đây là tổng hợp 10 mẫu giấy phép xây dựng mới nhất 2023 - mẫu đơn xin phép xây dựng theo Thông tư 15 hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.

1.1 Mẫu giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

mẫu đơn xin giấy phép xây dựng

Hình ảnh: Mẫu đơn cấp phép xây dựng công trình không theo tuyến

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…….., ngày … tháng … năm …..

 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số:    /GPXD
(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

1. Cấp cho: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: số nhà: ………………đường (phố) ....... phường (xã): ....quận (huyện) .... tỉnh/thành phố …………………………..

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) …………………………………

- Theo thiết kế: ……………………………………………………………………………………………

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ..... …………………………………lập

- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: ………..

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): …………………………………

- Chủ trì thẩm tra thiết kế: …………………………………

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ……………………………………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………………………………………………

+ Mật độ xây dựng: ………………………hệ số sử dụng đất: ………………………………

+ Chỉ giới đường đỏ: …………………………………, chỉ giới xây dựng: ………………….

+ Màu sắc công trình (nếu có): …………………………………

+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm): ……………..

Đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà, bổ sung các nội dung sau:

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………………..m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): ……………………………m2

+ Chiều cao công trình: ... ………………………………… m;

+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng): ……………………..

3. Giấy tờ về đất đai: ……………………………………………………………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu: VT, …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

  

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ……………………………………………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ………………………………………

 

 

...…, ngày ........ tháng ….. năm…….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

1.2 Mẫu giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình ngầm)

mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Hình ảnh: Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…….., ngày … tháng … năm …..

 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số: /GPXD
(Sử dụng cho công trình ngầm)

1. Cấp cho: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: số nhà: ………đường (phố)…………. phường (xã): …………quận (huyện)........tỉnh/thành phố:...

2. Được phép xây dựng công trình theo những nội dung sau: ……………………

- Theo thiết kế: …………………………………………………………

- Do: (tên tổ chức tư vấn)…………………. lập

- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: …………………..

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ..................................

- Chủ trì thẩm tra thiết kế: …………………

- Gồm các nội dung sau:

- Tên công trình: ………………………………………………………………………

- Vị trí xây dựng: ………………………………………………………………………

+ Điểm đầu công trình (Đối với công trình theo tuyến): …………………….

+ Điểm cuối công trình (Đối với công trình theo tuyến): ……………………….

- Quy mô công trình: ………………………………………………………………………

- Tổng chiều dài công trình: …………………………………………………………………m.

- Chiều rộng công trình: ………. từ: ………………m, đến:………………….. m.

- Chiều sâu công trình: ………. từ: ………………m, đến:………………….. m.

- Khoảng cách nhỏ nhất đến công trình lân cận: ……………………………………………

3. Giấy tờ về đất đai: ………………………………………………………………..

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu: VT, …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 (Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ………………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ………………………………………………..

 

 

...…, ngày ........ tháng ….. năm…….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

1.3 Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình theo tuyến)

Mẫu giấy phép xây dựng công trình

Hình ảnh: Mẫu giấy phép xây dựng công trình theo tuyến

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…….., ngày … tháng … năm …..

 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số:    /GPXD
(Sử dụng cho công trình theo tuyến)

1. Cấp cho: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: số nhà: ………đường (phố)…………. phường (xã): …………quận (huyện)........tỉnh/thành phố:...

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) ……………………

- Theo thiết kế: …………………………………………………………

- Do: (tên tổ chức tư vấn)…………………. lập

- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: …………………..

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ..................................

- Chủ trì thẩm tra thiết kế: …………………

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ………………………………………

+ Hướng tuyến công trình: ……………………………………….

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………………………….

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): ……………

3. Giấy tờ về đất đai: ……………………………………………………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu: VT, …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ……………………………………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………………………………………………

 

 

...…, ngày ........ tháng ….. năm…….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

1.4 Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng (Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến)

mẫu đơn xin giấy phép xây dựng

Hình ảnh: Mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…….., ngày … tháng … năm …..

 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:    /GPXD

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến)

1. Cấp cho: ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: số nhà:… đường… phường (xã):… quận (huyện) … tỉnh/thành phố: …

2. Được phép xây dựng công trình theo giai đoạn: (tên công trình) …………

- Theo thiết kế: ..............................................................................................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ......... lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ………………………………..

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ………………………………..

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………………………..

+ Mật độ xây dựng: ……………..hệ số sử dụng đất: ………………………………..

+ Chỉ giới đường đỏ:…………. chỉ giới xây dựng: ………………………………..

+ Diện tích xây dựng: …… m2

* Giai đoạn 1:

+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm):…;

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (nếu có): …………m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng giai đoạn 1 (bao gồm cả tầng hầm):.... m2

+ Chiều cao xây dựng giai đoạn 1: ……………m;

+ Số tầng xây dựng giai đoạn 1 (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng):...…………

+ Màu sắc công trình (nếu có): ………………………………………………….

* Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn xây dựng giai đoạn 1 và giai đoạn 2:……………. m2

+ Chiều cao công trình giai đoạn 2: ……………………….m

+ Số tầng xây dựng giai đoạn 2 (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng 2 giai đoạn):.........

+ Màu sắc công trình (nếu có): ………………………………..

* Giai đoạn…… (ghi tương tự như các nội dung của giai đoạn 2 tương ứng với giai đoạn đề nghị cấp giấy phép xây dựng)

3. Giấy tờ về đất đai: ……………………………….. ………………………………..

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu: VT, …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 (Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ……………………………………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………………………………………………

 

 

...…, ngày ........ tháng ….. năm…….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

1.5 Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng (Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến)

Mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến

Hình ảnh:  Các loại mẫu đơn đề nghị cấp phép xây dựng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…….., ngày … tháng … năm …..

 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:    /GPXD

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến)

1. Cấp cho: ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: số nhà:… đường… phường (xã):… quận (huyện) … tỉnh/thành phố: …

2. Được phép xây dựng công trình theo giai đoạn: (tên công trình) …………

- Theo thiết kế: ..............................................................................................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn)…………….. lập

- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: ……….

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ………………………………………………………..

- Chủ trì thẩm tra thiết kế: ……………..

- Gồm các nội dung sau:

* Giai đoạn 1:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ):……………………………………..

+ Hướng tuyến công trình: ……………………………………………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: ..……………………………………………

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

* Giai đoạn 2:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ………………………………………

+ Hướng tuyến công trình: ……………………………………………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………………………………………

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

* Giai đoạn…

3. Giấy tờ về đất đai: ……………………………………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu: VT, …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ……………………………………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………………………………………………

 ...…, ngày ........ tháng ….. năm…….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

1.6 Mẫu giấy phép xây dựng dự án (Sử dụng cho dự án)

Mẫu giấy phép xây dựng dự án

Hình ảnh: Mẫu giấy phép xây dựng dự án

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
XÂY DỰNG….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…….., ngày … tháng … năm …..

 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:    /GPXD

(Sử dụng cấp cho dự án)

1. Cấp cho: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: số nhà:…… đường (phố)…… phường (xã):…… quận (huyện)…….tỉnh/thành phố:

2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: ………………………………..

- Tổng số công trình: (n) công trình

- Công trình số (1-n): …………………………………………………………..

(Ghi theo nội dung tại các Mẫu số 03, 04, 05 .... phù hợp với từng loại công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng)

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:…………………………………………………………

4. Ghi nhận các công trình đã khởi công:

- Công trình: …………………………………………………………

- Công trình: …………………………………………………………

5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 


Nơi nhận:
- Chủ đầu tư;
- Lưu: VT, …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ……………………………………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………………………………………………

 

 

...…, ngày ........ tháng ….. năm…….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

1.7 Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4, nhà ở (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở

Hình ảnh: Mẫu đơn xin xây dựng nhà ở riêng lẻ - mẫu đơn xin phép xây dựng nhà ở đô thị

Mấu đơn xin phép xây dựng nhà ở đô thị

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4

1.8 Đơn xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình

Đơn xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo

Hình ảnh: Đơn xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình

Đơn xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo

Mấu đơn xin phép xây dựng nhà ở đô thị, sửa chửa, cải tạo

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4, sửa chửa, cải tạo

1.9 Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở di dời công trình

 

 

1.10 Mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

Mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4

 

2. Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng

Hình ảnh: Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng

3. Hướng dẫn cách viết đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở và các loại công trình khác

Hình ảnh: Cách viết đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở chuẩn nhất 2023

Căn cứ vào quy định về cấp giấy phép xây dựng mới nhất, khi viết đơn đề nghị cấp phép xây dựng, cần lưu ý những vấn đề sau:

Kính gửi:
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng::
  • Bộ xây dựng
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện
  • Và Ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Tùy vào tính chất và loại công trình nhà đầu tư sẽ ghi rõ:
  • Tên huyện
  • Quận
  • Thị xã
  • Thành phố thuộc tỉnh
  • Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
  • Tỉnh của cơ quan có thẩm quyền để xin cấp phép
Thông tin chủ đầu tư
 • Ghi rõ họ tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại của:
  • Chủ đầu tư
  • Hoặc người đại diện (nếu có)
Thông tin công trình
 • Căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Hoặc giấy tờ hợp pháp khác về quyền sử dụng đất
 • Để ghi các thông tin về:
  • Số lô đất,
  • Diện tích
  • Địa chỉ xây dựng công trình.
Cấp công trình
 • Theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 03/2016/TT-BXD
 • Và Khoản 2.1 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 07/2019/TT-BXD
 • Công trình xây dựng được phân cấp theo quy mô kết cấu dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau như:
  • Chiều cao
  • Số tầng
  • Tổng diện tích sàn,…

Trong đó, phổ biến nhất là chiều cao công trình:

 • Nếu chiều cao ≤ 06 mét: Cấp công trình là cấp IV;
 • Nếu chiều cao trên 06 mét và từ 28 mét trở xuống: Cấp công trình là cấp III.
Diện tích xây dựng tầng 1 Ghi rõ diện tích (m²) dự kiến xây dựng
Tổng diện tích sàn
 • Ghi diện tích (m²). Trong đó ghi rõ diện tích
  • Sàn các tầng hầm
  • Tầng trên mặt đất
  • Tầng kỹ thuật
  • Tầng lửng
  • Tum.
Chiều cao công trình
 • Ghi tổng chiều cao nhà ở riêng lẻ. Trong đó ghi rõ
  • Chiều cao các tầng hầm
  • Tầng trên mặt đất
  • Tầng lửng
  • Tum.
Số tầng
 • Ghi tổng số tầng. Trong đó ghi rõ:
  • Số tầng hầm
  • Tầng trên mặt đất
  • Tầng kỹ thuật
  • Tầng lửng
  • Tum.

4. Thủ tục nộp đơn đề nghị cấp phép xây dựng

đơn xin cấp giấy phép xây dựng

Hình ảnh: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng

Bước 1:  Nộp hồ sơ mẫu giấy phép xây dựng nhà ở tại đơn vị có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
Bước 2: 
 • Nếu hồ sơ đúng, đủ: Thì ghi giấy biên nhận và trao cho người nộp.
 • Nếu hồ sơ sai, thiếu: Thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3:  Cán bộ chuyển hồ sơ cho người có hẩm quyền giải quyết.
Bước 4: 

Đến nơi nộp hồ sơ đơn xin giấy phép xây dựng để nhận kết quả theo thời hạn ghi trên phiếu.

5. Những câu hỏi liên quan đến mẫu giấy phép xây dựng

mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở

Hình ảnh: Câu hỏi liên quan đến các loại mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

5.1. Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng được quy định tại đâu?

mẫu đơn xin giấy phép xây dựng

Hình ảnh: Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng

Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng. 

Tuy nhiên, kể từ ngày 15/8/2021, Thông tư này đã hết hiệu lực. 

Do đó, biểu mẫu này hiện tại đã không còn được áp dụng.

5.2. Mẫu 01 Phụ lục II được sử dụng khi nào?

Căn cứ Điều 43, 44, 45, 46, 47 và 48 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, những hồ sơ dưới đây phải sử dụng mẫu số 01 Phụ lục II (đơn xin cấp phép xây dựng):

 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới, bao gồm:
  • Công trình không theo tuyến
  • Và công trình theo tuyến.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn, bao gồm:
  • Công trình không theo tuyến
  • Và công trình theo tuyến.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho
  • Dự án
  • Nhóm Công trình thuộc dự án.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp
  • Sửa chữa
  • Cải tạo công trình.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép di dời công trình.

5.3. Cơ sở pháp lý

Luật xây dựng năm 2014 sửa đổi năm 2020; Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

6. Kết luận

Qua bài viết này, Khải Minh mong rằng sẽ giúp bạn nắm rõ về những mẫu giấy phép xây dựng cũng như cách viết mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng,... Cần gì hỗ trợ vui lòng liên hệ theo Hotline để được tư vấn cụ thể

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Mục Luc
Nội dung bài viếtx
popup

Số lượng:

Tổng tiền: